Oteranille uusi RALA-pätevyys: Pääurakointi; Rautatiet 18.13a

Rakentamisen Laatu RALA ry on myöntänyt Oteranille uuden pätevyyden Pääurakointi; Rautatiet 18.13a. Rautateiden pääurakointi on komea täydennys aikaisempaan teknisen osaamisen pätevyyslistaamme, johon ennestään kuuluu:

18.1a Pääurakointi; sillanrakentaminen
(sis. suuret tai erittäin vaativat siltaurakat (R1) sekä erittäin suuret ja erittäin vaativat sillakorjausurakat (K1+))

18.1b Pääurakointi; sillanrakentaminen sisältäen suunnittelun

18.1d Pääurakointi; siltojen korjaukset

18.3a Pääurakointi; putkilinjat ja johtoverkot

18.4a Pääurakointi; voimalaitokset, kaivostoiminta ja teollisuusrakentaminen

18.5a Pääurakointi; pohjarakentaminen, tavanomaiset pohjarakennustyöt

18.5b Pääurakointi; pohjarakentaminen, vaativat pohjarakennustyöt

18.6a Pääurakointi; tiet ja kadut

18.7a Pääurakointi; vesitiet, satamat ja padot

18.9a Pääurakointi; muut maa- ja vesirakennustyöt

Uuden pätevyyden edellytyksinä ovat teknisesti koulutetun henkilökunnan ja yrityksen omassa palveluksessa olevan urakassa vaaditun vastaavan työnjohtajan lisäksi vähintään kolme ko. alan urakkaa minimisummaltaan n. 0,2 miljoonaa euroa (alv 0%). Oteranin hakureferensseillä nämä kriteerit täyttyivät kirkkaasti.
Pätevyyden referenssikohteiksi oli asetettu seuraavat urakat:

Leväsen ja Kumpusaarentie katujärjestely, 2016-2017

Kuopion kaupungin tilaama, erittäin laaja ja vaativa kohde (6,8 M€) käsitti katujen ja kunnallistekniikan rakentamisen ohella yhteensä neljän sillan rakentamisen (ST) sekä tukimuurin rakentamisen (ST) 100m matkalta. Silloista kaksi oli KASI BOX-siltoja, yksi jännitetty radan ylittävä betonisilta ja yksi betoninen vesistöteräspalkkisilta. Lisäksi urakkaan kuului Leväsentien tasoristeyksen varoituslaitosten rakentaminen. Urakassa rakennettiin kevyen liikenteen kokopuomit, ajoneuvoliikenteen puolipuomit ja opastimet. Lisäksi urakkaan kuului varoituslaitoksen laajennuksen vaatimat muutosten suunnittelu ja toteutus.

 

Kurkimäen raakapuuterminaalimuutos, 2017

Kurkimäen raakapuu-
terminaalimuutos, 2017

Liikenneviraston tilaama kohde (3 M€) käsitti pääpiirteissään raakapuuterminaalialueen laajennustyöt (laajennuksen suuruus 2 ha:sta 6 ha:iin), pohjarakennustyöt sekä sähköistetyn teollisuusraiteen rakentamisen turvalaitetöineen uudelle terminaalialueelle.

 

 

Nurmeksen Pitkämäen raakapuuterminaalin rakentaminen, 2018

Nurmeksen Pitkämäen raakapuu-
terminaalin rakentaminen, 2018

Liikenneviraston tilaamaan hankkeeseen (2,9 M€) kuului radan, vaihderakenteiden, radan turvalaitteiden sekä valaistuksen rakentamista.

Toivalan tasoristeys, 2017

Niin ikään Liikenneviraston tilaama hanke (0,2 M€), joka kattoi kolmen Kuopio-Siilinjärvi-välin radan tasoristeyksen poistamisen sekä yksityistien päällysrakenteen ja uuden liittymän rakentamisen.

 

RALAn tavoitteena on luoda rakentamiseen lähtökohdat, jotka johtavat parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen ja edistävät näin suomalaisen rakentamisen laatua. Kukin pätevyys kertoo yrityksen toiminnasta, että sen tekninen osaaminen ja resurssit on todennettu, tilaajavastuulain edellyttämät vaatimukset täyttyvät, vastuuvakuutuksista on huolehdittu skeä tilinpäätöstiedot täyttävät lainsäädännön vaatimukset.

Jaa artikkeli: