Sillanrakentaminen ja -korjaukset / Koko Suomi

Timo Äkräs
Työpäällikkö
Pia Siekkinen
Laatupäällikkö
Riku Vanhanen
Työmaapäällikkö

Janne Brask
Työmaapäällikkö
Jari Ruuska
Työmaapäällikkö
Timo Aaltonen
Työmaapäällikkö

Simo Eloranta
Työnjohtaja
Patrik Airaksinen
Työnjohtaja

Sillanrakentaminen ja -korjaukset / Itä-Suomi

Ari Jaakkonen
Työpäällikkö
Markku Savolainen
Työpäällikkö
Juho Hynynen
Työmaapäällikkö
Mikko Heikkinen
Työmaapäällikkö

Suomi kartta