Tarinamme

Oteran perustettiin, kun perustajaosakkaat näkivät infra-alalla suuren potentiaalin uudenlaiselle toimintamallille. Perustajat halusivat nähdä asiat paremmin toteuttaen kestäviä ja laadukkaita ratkaisuja asiakkaalle ja ympäröivälle yhteiskunnalle sekä luoda liiketoimintaa, jonka ytimessä on ihmisten arvostaminen. Liikeideaksi hioutui toteuttaa asiakkaille ratkaisuja ja palveluita projektinjohtokonseptiin ja Lean-pohjaiseen tuotantosysteemiin perustuen. Perustajaosakkaat halusivat suomalaisomisteisen yrityksen sekä työntekijät omistajiksi jakamaan yhtiön menestystä.

Menestyksen avaimena nähtiin yhteisen tavoitteen luominen sekä henkilökunta, jolla on ammattitaito, asenne ja motivaatio kohdillaan. Halu ylittää odotukset ja ratkaista vaativia haasteita syntyi tiimityöstä, oppimisesta ja palkitsemisesta. Oppimisessa on tärkeää kokemuksen ja osaamisen siirtäminen yrityksen sisällä, erityisesti kokeneemmilta nuoremmille. Lisäksi tuloksekas toiminta tarvitsee työkaluja ja menettelyjä hajonnan pienentämiseen, toimintatapojen jatkuvaa parantamista sekä toimintaa tukevia tietojärjestelmiä. Tämä kaikki vaatii kannustavaa, määrätietoista ja avointa johtamista.

Projektinjohtokonseptimme perustuu omaan vahvaan työmaajohto-osaamiseemme sekä luotettavaan ja ammattitaitoiseen yhteistyöverkostoon. Haluamme olla luotettava ja pitkäaikaisia kumppanuuksia rakentava toimija. Meillä onkin jokaisessa projektissa yhteinen tavoite asiakkaan kanssa: toteuttaa projekti laadukkaasti ja vähintään sovitussa aikataulussa.