Reilu kumppani

Jokaisen projektimme lähtökohtana on yhteinen tavoite asiakkaan kanssa. Haluamme tehdä kestäviä ratkaisuja ja auttaa osaltamme yhteiskuntaa menestymään. Tiivis yhteistyö asiakkaiden kanssa, heidän toiveidensa ja tarpeidensa ymmärtäminen ja toteuttaminen sekä työmme korkea laatu takaavat asiakastyytyväisyyden.

Toimintamme perustuu tuotannon aikaisen hukan ja läpimenoaikojen minimointiin. Teemme työmme kerralla kunnolla ja hoidamme myös lisämuutostyöt vahvalla ammattitaidolla.

Palveluiden toteuttamisessa hyödynnämme uutta teknologiaa ja toteutamme työt tuotantosysteemin mukaisesti. Kaikessa toiminnassa huomioidaan työturvallisuus jatkuvan parantamisen periaatteella.

 

 

Teknologian hyödyntäminen

Hyödynnämme tuotannossa koneautomaatiota aina kun se on työmaan kannalta järkevää. Suunnitelmista tehdyt mallinnukset siirretään suoraan työkoneen automaatiolaitteisiin, joiden avulla koneen kuljettaja voi ohjata mm. kaivuutyön laatua ilman maastoon sijoitettavia mittatikkuja. Tämä nopeuttaa ja tehostaa tuotantoprosessia sekä parantaa sen laatua. Työnjohtajilla on käytössään siirrettävät mittatikut vastaavalla näytöllä.

Työnjohdolla on käytössään koneohjausmallien työnaikaiseen seurantaan RTK-GPS-tarkkuudella toimivat mittalaitteet. Laitteella voidaan seurata toteutuneita ja ennakoida tulevia työvaiheita.

Tuotantosysteemi

Koko toiminnan kattava tuotantosysteemimme sisältää menettelyt ja ohjeet kaikille tärkeille töille, kuten tuotannon suunnittelulle ja seurannalle. Suunnittelussa hyödynnetään työmaan luonteen mukaan erilaisia tekniikoita. Erimerkiksi vaativissa sillankorjaustöissä sovelletaan Lean-ajattelusta tuttua Last Planner -menettelyä. Töitä seurataan säännöllisesti ja suunnitellaan tarkemmin koko ajan eteenpäin poistaen tulevaisuudessa mahdollisesti esiintyviä esteitä, jotka häiritsisivät töiden etenemistä. Työn suunnittelussa hyödynnetään niin teknologiaa kuin perinteisempää seinälle sijoitettua  suunnittelukalenteria.

 

 

Työturvallisuus

Jokaisella työmaallamme tehdään viikottaiset MVR-mittaukset, joilla arvioidaan kohteen työturvallisuutta. Työmaapäällikkö kokoaa työmaalta raportin, jossa on arvioitu mm. kaluston ja työskentelyn turvallisuus sekä mahdolliset läheltä piti -tilanteet. Mittausten myötä toimintaa kehitetään niin, että jokaisen työmaan MVR-taso on 100%.

Työturvallisuus Oteran palvelut

VUODEN PARHAAT TIETYÖJÄRJESTELYT

Liikennevirasto myönsi Vuoden 2017 parhaat tietyöjärjestelyt -palkinnon Oteranille valtatie 4:n sillakorjaushankkeista Järvenpään ja Helsingin välillä. Perusteena palkinnolle oli vaativien liikennejärjestelyiden ja suurten liikennemäärien erinomainen hoitaminen.