Referenssikohteet 2009 – 2020

Vedä taulukkoa oikealle nähdäksesi lisää »
Työmaan nimiRakennuttajaUrakoitsijan työpäällikkö / työmaapäällikköUrakan summaUrakka-
aika
Sisältö
Sillankorjausurakka PIR 2-2020Varsinais-Suomen ELY-keskusTimo Äkräs /
Riku Vanhanen
0,863 M€
Sillankorjausurakka KES ELY 2020Keski-Suomen ELY-keskusTimo Äkräs /
Jari Ruuska
1,344 M€
ABC polttoainejakeluaseman pohjarakennustyöt, ParainenTurun OsuuskauppaKimmo Kanerva /
Mikael Hellström, Christoffer Eggert
0,291 M€01/2020
05/2020
Polttoaineaseman pohjarakennustyöt (sis. massanvaihtotyöt, RR170 teräsputkipaalutusta sekä paalulaatan rakentaminen).
Sillankorjausurakka POS ELY 1/2020Keski-Suomen ELY-keskusAri Jaakkonen /
Arsi Tukio
1,766 M€04/2020
11/2020
Kahden teräsbetonisillan ja viiden putkisiltaa uusiminen.
Jyväskylän lentoaseman lentoliikennealueiden peruskorjaus, maarakennusurakka 2020, JyväskyläFinavia Oyj
Teppo Leppäaho /
Teemu Liukkonen
2,588 M€
05/2020
09/2020
Jyväskylän lentoliikennealueiden peruskorjaus ja kaapelikaivannon rakentaminen 13 km. Kiito- ja rullausteiden reunavalokaivojen uusiminen 130 kpl. Suojaviheralueiden rakentaminen.
Maantien 1930 parantaminen rakentamalla jalankulku- ja pyöräväylä välille maantie 12380 (Kirkkotie) - maantie 12391 (Kurinantie), MynämäkiMynämäen kuntaKimmo Kanerva /
Markus Rosten
0,697 M€01/2020
05/2020
Jalankulku- ja pyöräväylän rakentaminen noin 2,5 km matkalle: toteutetaan pääosin erillisenä väylänä. Tilanpuutteen, pihapiirien sekä ympäröivän kasvillisuuden ja puuston takia jalankulku- ja pyöräväylä toteutetaan osittain korotettuna, tämä edellyttää osittain päätien siirtoa ja louhintoja. Lisäksi rakennetaan putkisilta ja linja-autopysäkkejä, sekä puretaan talousrakennus. Maantie valaistaan koko osuudella.
Vapparintien liikekorttelien kadun, pysäköintialueen, Saaristotien liittymän ja pienvenesataman rakentaminen, ParainenParaisten kaupunkiKimmo Kanerva /
Mikael Hellström (tierakenteet),
Christoffer Eggert (laiturirakenteet)
1,498 M€
10/2019
06/2020
Uuden liittymän rakentaminen saarekkeineen ja tien levityksineen. Maantien valaistuksen uusiminen n. 170 m matkalta. Teräsputkipaaluille perustettavien rantalaiturin, kulkusillan ja kevyenliikenteen sillan rakentaminen ja kunnallistekniset työt sekä piha-alueen rakentaminen vihertöineen.
Keljonkankaan alikäytävä, JyväskyläJyväskylän kaupunkiPekka Ulvila0,473 M€
10/2019
05/2020
Keljonkankaan alikulkukäytävä on tyypiltään teräsbetoninen ulokelaattasilta (Bul). Sen jännemitta on 10,00 m. Sillan kannen pituus on 15,00 m. Sillan hyödyllinen leveys on muuttuva noin 16,075…18,525 m. Alikulkukäytävä tehdään paikalla valaen, ja varustetaan molemmissa päissä 5,0 metrin siirtymälaatoilla.
Merimajakka Rauman 12,0 m väylän reunamerkki, RaumaVäylävirastoTimo Luukkonen /
Christoffer Eggert
1,640 M€
10/2019
07/2020
Vanhan reunamerkin RR1 purkutyö sekä uuden kalliokuoppaan perustettavan merkin louhinta-, ruoppaus- ja asennustyö.
Vuorentaantien rakentaminen, Vuorentaantien vesihuollon saneeraus, Betaniankadun vesihuollon saneeraus, TurkuTurun kaupunkiKimmo Kanerva /
Mikael Hellström
0,539 M€
09/2019
05/2020
Vuorentaantien kadun ja vesihuollon saneeraus sekä Betaniakadun vesihuollon rakentaminen.
Mt 749 Lammassaaren liittymäjärjestelyt, PietarsaariEtelä-Pohjanmaan ELY-keskusSami Palo /
Mika Koskela
0,578 M€
08/2019
06/2020
Maantie 749:n kanavointi Lammassaaren kohdalla, pyörätien siirto/korjaus 550m:n matkalla, meluaidan teko sekä valaistuksen uusiminen urakka-alueella.
Mt 140 Porvoonjoen sillan korjaus, LahtiKaakkois-Suomen ELY-keskusTimo Aaltonen0,309 M€08/2019
11/2019
Sillankorjaus, reunapalkkien ja keiteiden uusiminen, kannen piikkaus ja muotoiluvalu, pintarakenteiden ja päällysteiden uusiminen.
Salon tehtaan ajoteiden rakentaminen, SaloSalon IOT-kampus
Kimmo Kanerva0,311 M€06/2019
08/2019
Salon IOT Campuksen pihojen tasauksen muutos ja kuivatuksen parantaminen sekä Campuksen alueella olevien ajoteiden muuttaminen kaksisuunteiseksi.
Hikipolun rakentaminen, JyväskyläJyväskylän kaupunki
Pekka Ulvila /
Teemu Liukkonen
0,359 M€
08/2019
10/2019
Kadun ja kunnallistekniikan rakentaminen.
Rauman meriaseman maarakennusurakka, Rauma
Rauman kaupunkiTimo Luukkonen / Christoffer Eggert
0,650 M€
07/2019
11/2019
Urakka käsittää Satakunnan pelastuslaitoksen Rauman meriaseman öljyntorjuntavaraston
ja huoltorakennuksen perustusten, pinta- ja päällysrakenteiden sekä tarvittavien laituri- ja rantarakenteiden rakentamisen.
Pyöräteiden viitoitukset, Oulu
Oulun kaupunki
Sami Palo /
Mika Koskela
0,209 M€
07/2019
08/2019
Oulun seudun pyöräilyviitoituksen liikennemerkkien asentaminen Oulun keskustan alueelle.
Savulahti II liikennejärjestelyt, vaihe 1Jyväskylän kaupunkiPekka Ulvila /
Asko Pitkänen
0,669 M€05/2019
08/2019
Alikulkukäytävän, kevytväylien, kadun ja kunnallistekniikan rakentaminen.
Skanssinkadun jatkon ja Bonettipolun rakentaminen, TurkuTurun kaupunkiKimmo Kanerva /
Markus Rosten
0,384 M€07/2019
12/2019
Uusien katujen rakentaminen, vesihuoltotyöt, valaistus ja
kevennysrakenteet.
Puutarhakatu välillä Koulukatu-Käsityöläiskatu, TurkuTurun kaupunkiKimmo Kanerva /
Mikael Hellström
0,548 M€06/2019
09/2019
Jk+ pp -teiden erotuskaistan rakentaminen. Sisältää kivitöitä, päällystöitä, vihertöitä, kuivatustöitä.
Ruoppaus ja louhinta Asterholma, AhvenanmaaAhvenanmaan lääninhallitusTimo Luukkonen / Christoffer Eggert0,149 M€09/2019Urakka käsittää Asterholman lauttalaiturin edustan ruoppaus- ja tarkkuuslouhintatyön.
Siltaurakka UUD1 2019-2020Kaakkois-Suomen ELY-keskusTimo Äkräs /
Timo Aaltonen
3,720 M€07/2019
10/2020
Kymmenen betonisillan laaja peruskorjaus vilkkaasti liikennöidyllä Uudenmaan alueella, mm. pintarakenteiden ja reunapalkkien kaiteiden uusiminen.
Vt 5 LiiTu Siilinjärvi-Lapinlahti, SiilinjärviPohjois-Savon ELY-keskusMarkku Savolainen /
Mikko Heikkinen
1,039 M€05/2019
11/2019
Urakka sijaitsee vilkkaasti liikennöidyllä alueella Valtatie 5:llä. Urakan päätyövaiheisiin kuuluvat tierakenteen levitystyöt valtatiellä, meluseinän teko, paalutukset, yksityisteiden teko, asfaltointi, rakenteen parannus sekä tiemerkinnät.
Sillankorjausurakka Siikalahden silta POSELY 2/2019Pohjois-Savon ELY-keskusAri Jaakkonen /
Mikko Heikkinen,
Juho Hynynen
1,339 M€
04/2019
10/2019
Urakka sijaitsee vilkkaasti liikennöidyllä alueella Valtatie 5:llä. Urakan päätyövaiheisiin kuuluvat sillan kannen korjaaminen, reuna- ja maatuenpalkkien korjaaminen, pilareiden (18 kpl) korjaaminen, sillan laakeritasojen korjaaminen ja vaihtotyö sekä sillan kannen alapuoliset korjaukset.
Itäinen Pitkäkatu-Mäntymäenaukio-Kalliokuja vesihuollon saneerausTurun Vesihuolto Kimmo Kanerva /
Mikael Hellström
0,549 M€
04/2019
09/2020
Vesihuollon saneeraus ja katurakenteiden korjaus
Juankosken torin saneeraus, JuankoskiKuopion kaupunki Markku Savolainen /
Mikko Heikkinen
0,628 M€06/2019
11/2019
Juankosken torin saneeraus sis. Torin rakenteiden uusimisen mm. kunnallistekniikan ja sadevesiviemäröinnin uusiminen, valaistuksen ja kiviverhoukisen rakentamisen sekä torikalusteiden asennuksen.
Lehtolan ylikulkusillan korjausUPM Communication Papers OyTimo Äkräs /
Jari Ruuska
0,426 M€
04/2019
09/2019
Jämsässä UPM-tehdasalueella sijaitsevan rautatieylikulkusillan peruskorjaus sisältäen reunapalkkien uusimisen, pintarakenteiden ja kaiteden uusimisen sekä alusrakenteiden ruiskubetonoinnin.
Länsiväylän liikennejärjestelyt, vaihe 2Jyväskylän kaupunki Pekka Ulvila /
Heikki Mäkelä
2,300 M€
04/2019
08/2020
Vinojalkaisten kehäsiltojen 2 kpl rakentaminen, vaativat louhintatyöt taajama-alueella ja sairaalaympäristössä, katurakennustyöt ja kunnallistekniikan rakentaminen sisältäen vihertyöt ja liikennevalojen asennustyöt.
Maantien 13767 Pajulahdentien parantaminen ja muuttaminen kaduksi, NokiaPirkanmaan ELY-keskusMika Koskela /
Ville Karhu
0,643 M€
04/2019
08/2019
Maantietä muutettiin kaduksi yhden kilometrin matkalta. Urakka sisälsi kadun uudet rakennekerrokset, sadevesiviemärit, kaapelisuojaputket, valaistuksen uusimisen, päällysteet, ajoratamaalaukset. Kohde on Ekolan rakentee testiosuus (kierrätysmateriaalin käyttö suodatinkerroksena). Lisäksi kohteessa liukuvalureunakiveä asennettiin 1000m.
Yliopistonkadun saneeraus välillä Vaasankatu-Cygnaeuksenkatu, JyväskyläJyväskylän kaupunkiPekka Ulvila /
Teemu Liukkonen
1,196 M€
05/2019
04/2020
Kadun, kunnallistekniikan, valaistuksen ja liikennevalojen rakentaminen, luonnonkivirakenteet.
Kukkumäentien jäähdyttämön maanrakennusurakka, JyväskyläJyväskylän EnergiaPekka Ulvila /
Asko Pitkänen
0,106 M€
02/2019
06/2019
Kaukojäähdytyslaitoksen maanrakennustyöt ja peruslaatan rakentaminen.
Nerohvirran patoluukkujen 5-12 peruskorjaus, Iisalmi Pohjois-Savon ELY-keskusTimo Luukkonen /
Harri Tuliniemi
0,226 M€
04/2019
08/2019
Urakkaan kuuluu patoluukkujen 5-12 kunnostus, sekä kahdeksan nostokoneiston valmistus ja asennus. Lisäksi betonirakenteiden paikkauksia ja teräsosien maalaus, veden yläpuolisilta osilta.
Nerohvirran jäänsärkijät ja tulvapuomi, IisalmiPohjois-Savon ELY-keskusTimo Luukkonen0,138 M€
02/2019
07/2019
Urakkaan kuuluu neljän puisen jääsärkijän korjaaminen osin sukellustyönä, sekä kahden uuden paalukon rakentaminen. Paalukoiden väliin asennetaan kelluva 60 metriä painekyllästetystä muoviputkesta valmistettu turvapuomi.
Kevätniemen Talttatien rakennusurakka, LieksaLieksan kaupunki Markku Savolainen /
Riku Kananen
0,484 M€
06/2019
09/2019
Urakkaan kuuluu 650 metriä uuden kadun rakentamista valaistuksineen. Vesi- ja paineviemärijohdot sekä kaapelivarausputkitukset.
Vt 9 Loimaan eritasoliittymän rakentaminen, LoimaaVarsinais-Suomen ELY-keskusKimmo Kanerva /
Joonas Halmeenmäki &
sillat Timo Äkräs /
Riku Vanhanen
5,336 M€
02/2019
12/2019
Loimaan kaupungissa, maantiellä 213 olevan Loimaan risteyssillan (T-1451) purkaminen ja uuden sillan rakentaminen, ramppi- ja kaistajärjestelyjen parantaminen sillalla. Vt9 uuden Lammenpuiston alikulkukäytävän rakentaminen sekä siihen liittyvät kevyen liikenteen järjestelyt.
Väylänsuun sillan korjaus, HelsinkiHelsingin kaupunki Timo Äkräs /
Timo Aaltonen
0,491 M€
04/2019
09/2019
Betonisillan korjaus, reunapalkkien uusiminen, pintarakenteiden uusiminen. Vesijohdon, kaukolämmön ja muiden kaapeleiden uusiminen silta-alueella. Vesiväylän kiveyksen kunnostaminen.
Valaistuksen ST-urakka, UurainenUuraisten kunta Pekka Ulvila /
Heikki Mäkelä
0,078 M€
05/2018
06/2019
Urakkaan kuuluu maanteiden 627 ja 630 kevyenliikenteen järjestelyt Uuraisten taajamassa.
Mt 775 kevyen liikenteen väylän rakentaminen välille Kateenkangas-Yli-Kannuksentie, Kannus KUEtelä-Pohjanmaan ELY-keskusSami Palo /
Teppo Leppäaho
0,524 M€
03/2019
09/2019
Kevyenliikenteen väylän rakentaminen 2 km ja valaistuksen uusiminen päätielle 1 km.
Uskelanjoen kunnostaminenVarsinais-Suomen ELY-keskusKimmo Kanerva /
Joonas Halmeenmäki
0,417 M€
01/2019
11/2019
Salossa sijaitsevan Uskelanjoen 4 kosken ennallistamista ja kalataloudellista kunnostustyötä, jokiuoman penkereiden vahvistusta sekä 2 kohteeseen rakennettiin lisäksi betonielementtisiä jäänpidätysrakenteita.
Kt 45 Koskenmäen sillat, TuusulaLouhintahiekka OyTimo Äkräs /
Timo Aaltonen
1,074 M€
01/2019
08/2019
Kolmen uuden sillan rakentaminen ja yhden kehäsillan jatkaminen. Uusista silloista kaksi on betonisia ulokelaattasiltoja ja yksi on vinojalkainen kehäsilta.
Paikallisliikenteen terminaalin siirto, laskutyöurakka (Väinönkadun lisätyö)Jyväskylän kaupunkiPekka Ulvila 0,120 M€
09/2018
11/2018
Kadun ja kunnallistekniikan rakentaminen, päällystys-, valaistus- ja kiveystyöt.
KSSHP Uusi sairaala, P-talon liittymämuutos ja hulevesipainanneSRV Rakennus OyPekka Ulvila /
Heikki Mäkelä
0,100 M€
08/2018
09/2019
Kadun rakentaminen, kunnallistekniikan rakentaminen, kaapeli- ja, putkitustyöt, vihertyöt sekä paikallavalettavan uuden betonisen vinojalkaisen alikulkutunnelin rakentaminen.
Länsiväylän liikennejärjestelyt, vaihe 1Jyväskylän kaupunkiPekka Ulvila 0,956 M€
08/2018
09/2019
Kadun rakentaminen, kunnallistekniikan rakentaminen, kaapeli- ja, putkitustyöt, vihertyöt sekä paikallavalettavan uuden betonisen vinojalkaisen alikulkutunnelin rakentaminen.
Marjamäen-Pyölinmäen kaava-alueiden rakentaminenTurun kaupunkiKimmo Kanerva /
Markus Rosten
2,373 M€
09/2018
05/2020
Marjamäen-Pyölinmäen kaava-alueiden rakentaminen; Uuden kaava-alueen rakentaminen sisältäen hule- ja jätevesiviemäröinnin, vesijohdon rakentamisen sekä 30 km stabilointia. Hanke toteutetaan koneautomaatiopohjaisesti.
Finby GammelbroNärpiön kuntaMika Koskela /
Ville Karhu
0,249 M€
01/2018
10/2018
Teräspalkkisillan (L=33 m) rakentaminen Närpiönjoen ylitse. Urakka sisälsi sillan peruslaatat, maantiekaiteen ja 200 m2 asfaltointia.
Valtatien 23 ohituskaistat Sarkamäen kohdalla, Leppävirta, KUKeski-Suomen ELY-keskusMarkku Savolainen /
Ari Jaakkonen
6,363 M€
07/2018
11/2019
Kahden erillisen ohituskaistan rakentaminen valtatielle 23 (yht. 6 km) ja yksityistiejärjestelyjä 8 km matkalla. Urakkaan sisältyy valaistuksen ja telematiikan rakentaminen.
Kärsämäentien rakentaminenTurun VesiliikelaitosKimmo Kanerva /
Mikael Hellstöm
0,633 M€
05/2018
11/2018
Vanhan kunnallistekniikan saneeraus olemassa olevalla kaava-alueella. Urakkaan kuului myös uuden hulevesiviemärin rakentaminen junaradan alitse vasaraporauksella.
Rauhanlinnan keskiosan kunnallistekniikan rakentaminenKaarinan kaupunkiKimmo Kanerva /
Mikael Hellstöm
0,666 M€
06/2018
11/2018
Kunnallistekniikan rakentaminen väylineen, vesihuoltojärjestelmineen ja muine rakenteineen. Urakka sisälsi myös biosuodattimien rakentamista.
Kt 75 kevyen liikenteen järjestelyt sekä liittymäjärjestelyt välillä Pajukoski – Ranta-Sänkimäentie, KuopioKeski-Suomen ELY-keskusAri Jaakkonen /
Markku Savolainen
1,777 M€
05/2018
11/2018
Kevyenliikenteen järjestelyjen rakentamista 2 km ja yksityistiejärjestelyjä 1 km. Urakassa oli kaksi siltaa; teräsbetoninen jatkuva ulokelaattasilta (L=32 m, kallionvarainen) ja alikulkukäytävä (KASI-silta). Urakkaan kuului myös päällystys-, nurmetus- ja valaistustyöt.
Lippumäen urheilualueen tekojääradan rakentaminenKuopion kaupunkiMarkku Savolainen /
Ari Jaakkonen
3,108 M€
05/2018
12/2018
Tekojääradan rakentamista 11800 m2 sisältäen putkitukset, sähkötyöt, kylmälaitteiden suunnittelun ja rakentamisen, ajanottojärjestelmän ja maalirakennuksen hankinnan sekä rakentamisen.
Ruusupuiston liikennejärjestelytJyväskylän kaupunkiPekka Ulvila
2,124 M€
06/2018
08/2019
Kadun rakentaminen, putkitustyöt, valaistus-, päällystys-, ja kiveystyöt. Urakkaan kuului myös uuden paikalla valettavan betonisen vinojalkakehäsillan rakentaminen. Kunnallistekniikkan rakentaminen oli vaativaa kaivantojen syvyyden takia.
Väinönkadun rakentaminen piha- ja kävelykaduksi välillä Vapaudenkatu – YliopistonkatuJyväskylän kaupunkiPekka Ulvila /
Teemu Liukkonen
0,86 M€
04/2018
11/2018
Kadun pintarakenteen uusiminen, kadun sulanapitojärjestelmän rakentaminen ja graniittisen laattapinnoituksen rakentaminen. Urakkaan kuului lisäksi vesihuollon putkitus, kunnallistekniikan rakentaminen, kadun kalusteiden toimitus ja asennus. Kohteessa oli käytössä Last-Planner / Lean-projektin ohjausmenettely.
Kantatie 75:n parantaminen Kinahmin liittymän kohdalla, KuopioKeski-Suomen ELY-keskusAri Jaakkonen /
Markku Savolainen
0,688 M€
06/2018
11/2018
Kantatie 75 parannus 500 m Kinahmin liittymän kohdalla. Urakka sisältyi kallion louhintaa ja tien rakentamista.
Väinönkatu pintarakenneurakkaJyväskylän kaupunkiPekka Ulvila /
Teemu Liukkonen
1,368 M€
06/2018
06/2019
Kunnallistekniikan uusiminen, kadun rakentaminen, rakennekerrosten uusiminen, kadun infran saneeraus, vesihuolto, hulevesijärjestelmä, kadun lämmitysputkien rakentaminen ja vihertyöt.
Maanteiden 627 ja 630 kevyen liikenteen järjestelyt Uuraisten taajamassa, KU, UurainenKeski-Suomen ELY-keskusPekka Ulvila /
Heikki Mäkelä
0,845 M€
06/2018
06/2019
Kevyenliikenteen väylien rakentaminen, hulevesiviemäröinti, viher- ja kiveystyöt.
Pelkosentien saneerausJyväskylän kaupunkiPekka Ulvila /
Heikki Mäkelä
0,199 M€
06/2018
10/2018
Kadun saneeraus, rakennekerrokset, kunnallistekniikan rakentaminen ja vesihuoltotyöt.
VARELY Sillankorjausurakka 3/2018Varsinais-Suomen ELY-keskusTimo Äkräs /
Jari Ruuska
1,132 M€
05/2018
11/2018
Kolmen vesistösillan (teräsbetoniset laattasillat; Lankosken silta L= 53 m, Majansuun silta L=50 m, Tuorijoen silta L= 17 m) peruskorjaustyöt Satakunnassa sisältäen reunapalkkien uusimisen, pintarakenteiden uusimisen, kannen alapuoliset ja alusrakenteiden korjaustyöt sekä liikuntasaumojen uusimiset.
Ylämyllyn keskustan parantaminenKeski-Suomen ELY-keskusMarkku Savolainen /
Riku Kananen
1,887 M€
05/2018
11/2018
Ylämyllyn keskustan parantaminen 5 km matkalla. Urakkaan kuului taajamatien parantaminen, hulevesirakentamista, kevyenliikenteen väylän ja liittymäjärjestelyjen rakentamista, kiveys-, päällystys- ja valaistustöitä.
Sillankorjausurakka POS ELY 1/2018Keski-Suomen ELY-keskusAri Jaakkonen /
Mikko Heikkinen
1,190 M€
05/2018
11/2018
Sillankorjausurakka, johon kuului kahden betonisen ratasillan korjaustyöt (sisältäen reunapalkkien ja pintarakenteiden korjauksen sekä kannen alapuolen ja alusrakenteiden korjaustyöt), yhden uuden puukantisen liimatun puupalkkisillan rakentaminen (sisältäen perustuksen, paalut ja betoniset maatuet) sekä kahden teräsputkisillan uusiminen.
VARELY Sillankorjausurakka 2/2018-2019Varsinais-Suomen ELY-keskusTimo Äkräs /
Riku Vanhanen
2,231 M€
04/2018
09/2019
Neljän vesistösillan (Ukko-Pekan silta L=94 m, Naantalinsalmen silta L=70 m, Naantalinsalmen silta I L=108 m, Naantalinsalmen silta II L=74 m) korjausurakka Naantalissa sisältäen pintarakenteiden uusimisen, alusrakenteiden korjaustyöt ruiskubetonoimalla sekä liikuntasaumojen ja kaiteiden uusimistyöt.
Helsingin kaupungin siltojen peruskorjausurakka 2018, urakka 1Helsingin kaupunkiTimo Äkräs /
Timo Aaltonen
2, 601 M€
04/2018
12/2018
Kolmen moottoritien (VT 4) ylittävän sillan (Koskelantien rs L= 116 m, Koskelantien ykk L= 116 m, Herttoniemen radan silta L= 139 m) peruskorjausurakka Helsingissä sisältäen reunapalkkien, pintarakenteiden, liikuntasaumojen sekä alusrakenteiden korjauksen.
Nurmeksen Pitkämäen raakapuuterminaalin rakentaminenLiikennevirastoAri Jaakkonen /
Juho Hynynen
2,916 M€
03/2018
10/2018
Puunkuormausalueen terminaalin rakentaminen. Urakkaan kuului radan rakentamista, vaihderakenteiden , radan turvalaitteiden ja valaistuksen rakentamista. Määriä: - raiteen rakentaminen 1700 rdm - päällysrakenteen uusiminen 150 rdm, kv - 55 - kahden mekaanisenvaihteen asennustyöt + turvalaitetyöt liikenteellä olevalle raiteelle liikennekatkolla - yhden mekaanisenvaihteen asennustyö uudelle sivuraiteele - voimavirtatyöt, sekä valaistustyöt. - louhintatyöt liikenteellä olevan raiteen välittömässä läheisyydessä 35 000 m3ktr - maansiirtotyöt liikenteellä olevan raiteen välittömässä läheisyydessä 130 000 m3ktr - puunkuormauskentän ja radan rakennekerrokset 80 000 m3rtr . pengerrystyöt 65 000 m3rtr - kahden radan alittavan rummun betonointityöt radan välittömässä läheisyydessä 39 jm - kahden pääraiteen alittavan rummun d1200 asentaminen aukikaivamalla liikennekatkolla 20 h, sisältäen: maankaivua 1600 m3ktr, betoniset rummut d1200 dr-luokka 39 jm, täyttötyöt 1500 m3rtr. päällysrakennetyöt 70 jm, hitsaustyöt, tuentatyöt.
VARELY Harjakosken padon korjausVarsinais-Suomen ELY-keskusTimo Äkräs /
Riku Vanhanen
1,491 M€
04/2018
11/2019
Harjakosken padon rakenteiden korjaus sekä vanhan huoltosillan purku ja uuden sillan asennustyöt sekä kalatien rakentaminen padon viereen noin 50 m matkalle. (Kalatie valmistuu 11/2018).
VARELY Kavilan ylikulkusillan korjausurakkaVarsinais-Suomen ELY-keskusTimo Äkräs /
Riku Vanhanen
0,910 M€
03/2018
11/2018
Sähköistetyn rautatien ylittävän ylikulkusillan (teräsbetoninen jatkuva laattasilta, L=81 m) korjaustyö Salossa sisältäen reunapalkkien uusimisen, pitkittäissuuntaisen liikuntasauman uusimisen, kannen vahvikelaatan korjauksen, pintarakenteiden uusimisen sekä kannen alapuolen ja alusrakenteiden korjaustyöt.
Kohnamäen kunnallistekniikan rakentaminenSomeron kaupunkiKimmo Kanerva /
Joonas Halmeenmäki
0,919 M€
04/2018
11/2018
Kadun, valaistuksen, vesijohdon, jäte- ja hulevesiviemärin sekä avo-ojan rakentaminen. Rakennettava kohde oli osittain vanhan saneerausta ja osittain uuden rakentamista.
Telakan pysäköintiyhteydet ja Telakkakadun peruskorjausTurun kaupunkiKimmo Kanerva /
Markus Rosten
0,3 M€
12/2017
05/2018
Uusien katujen rakentaminen/vanhojen katujen peruskorjaus, vesihuoltotyöt ja kevennysrakenteet.
Ritapohjantien parantaminenJyväskylän kaupunkiPekka Ulvila /
Heikki Mäkelä
1,20 M€
10/2017
06/2018
Alikulkukäytävän (KASI-silta), kadun, kevyenliikenteenväylän ja vesihuoltolinjan rakentaminen.
VT2 leventäminen Mullinkallio-HäiviäKaakkois-Suomen ELY-keskusKimmo Kanerva /
Markus Rosten
4,175 M€
07/2017
10/2018
Valtatien leventäminen 15,5 km matkalta molemmin puolin. Urakkaan sisältyi riista-aitojen rakentaminen.
Bulk-laiturin jatkamisurakkaKaskisten Satama OyMika Koskela /
Ville Karhu
1,00 M€
07/2017
06/2018
Laiturirakenteen apupaalutusta porapaalutuksena RR220 mm 300 m.Paaluponttiseinää halk. 600 mm 55 m. Betonisen reunapalkin rakentaminen laituriin. Sadevesi- ja vesijohtojen rakentamista sekä laiturin taustatäyttötyöt. Lisäksi betonisen pollarin perustaminen 1 kpl.
VARELY Putkisiltaurakka 2017-2018Varsinais-Suomen ELY-keskukseltaTimo Äkräs /
Pekka Lehto
0,862 M€
07/2017
08/2018
10 putkisillan uusiminen Varsinais-Suomen alueella, joista 2 putkisiltaa toteutettiin vt 8:lla tilaajan suunnitelmilla ja 8 putkisiltaa toteutettiin ST:nä.
Ympäristötaideteoksen levike ja jalustaMuuramen kuntaPekka Ulvila
0,088 M€
06/2017
05/2017
Muuramen metso -taideteoksen perustukset sähköistystöineen.
Koskelontien vesihuoltoJyväskylän EnergiaPekka Ulvila /
Teemu Liukkonen
0,258 M€
06/2017
09/2017
Vesihuollon ja katujen rakentaminen.
Muuratsalon vesihuolto ja Sorvaajantien putkilinjojen muutosJyväskylän EnergiaPekka Ulvila /
Teemu Liukkonen
1,019 M€
06/2017
05/2018
Jätevesiviemärilinjojen ja vesihuollon rakentaminen hyödyntäen osittain sujutustekniikkaa.
Kuopiohallin pihakorjauksetKuopion tilakeskusAri Jaakkonen
0,564 M€
07/2017
12/2017
Piha-alueen peruskorjaus.
Alvar Aallon tien saneerausJyväskylän kaupunkiPekka Ulvila /
Teemu Liukkonen
0,335 M€
07/2017
06/2018
Kadun ja valaistuksen rakentaminen.
Koskelontien vesihuoltoJyväskylän EnergiaPekka Ulvila /
Teemu Liukkonen
0,258 M€
06/2017
09/2017
Vesihuollon ja katujen rakentaminen.
Valtatie 19 parantaminen Koveron ja Honkimäen liittymien kohdalla, Lapua, KUVarsinais-Suomen ELY-keskusSami Palo /
Teppo Leppäaho &
silta Timo Äkräs /
Riku Vanhanen
5,90 M€
09/2017
07/2019
Vt 19:lla Koveron eritasoliittymän rakentaminen sekä Honkimäen eritasoliittymän parantaminen maanrakennus- ja kunnallisteknisin töineen ja uuden porapaaluperusteisen teräsbetonisen jatkuvan ulokelaattasillan (L=53 m, HL=20m), Koveron rs, rakentaminen Koveron eritasoliittymään. Kohteessa oli haasteelliset pohjavesiolosuhteet ja pohjaveden alentamiseksi rakennettiin pysyvä pumppaamo. Työn aikana rakennettiin kohteeseen pohjavedenalennuskaivannot. Lisäksi kohteeseen rakennettiin teräsbetoninen paikallavalettu tukimuurirakenne.
Kurkimäen raakapuuterminaalimuutosLiikennevirastoAri Jaakkonen /
Juho Hynynen
3,009 M€
06/2017
11/2017
Raakapuuterminaalin alueen laajennus työt (laajennuksen suuruus 2 ha:sta 6 ha:iin), pohjarakennustyöt sekä sähköistetyn teollisuusraiteen rakentaminen turvalaitetöineen uudelle terminaalialueelle. Lisätty 31.1.-19 : - raiteen purkaminen 500 rdm
- raiteen rakentaminen 1500 rdm
- päällysrakenteen uusiminen 1500 rdm, kv - 55
- mekaanisen vaihteen vaihtotyö + turvalaitetyöt
- kahden sähköisen vaihteen vaihtotyö + turvalaitetyöt
- sähkörata- ja voimavirtatyöt, sekä valaistustyöt. Uutta sähkörata osuutta 200 jm
- louhintatyöt liikenteellä olevan raiteen välittömässä läheisyydessä 100 000 m3ktr
- maansiirtotyöt liikenteellä olevan raiteen välittömässä läheisyydessä 110 000 m3ktr
- massanvaihtotyöt 40 000 m3ktr
- pengerrystyöt 130 000m3rtr
- rakennekerroksen puunkuormausalueelle ja ratarakenteisiin 30 000 m3rtr
- radan alittavan rummun betonointityöt sähköradan välittömässä läheisyydessä 36 jm
- pääraiteen alittavan rummun tunkkaustyö 36 jm
Sillankorjausurakka KES ELY 2/2017Keski-Suomen ELY-keskusTimo Äkräs /
Jari Ruuska
0,667 M€
04/2017
11/2017
Kahden sillan korjaustyöt Kannonkoskella ja Joutsassa. Hilmon sillassa uusittiin pintarakenteet, reunapalkit selä asennetti kannen alle teräspalkit 2 kpl. Joutsansalmen silta uusittiin Easy Bridgen elementtisillalla.
KT 69 parantaminen välillä Kaura-aho-Valtra, KU, ÄänekoskiKeski-Suomen ELY-keskusPekka Ulvila /
Heikki Mäkelä
0,348 M€
06/2017
10/2017
Maantien levitystyöt, päällystys-, valaistus- ja kaidetöineen.
Vt 9 Loimaan seudun liittymätVarsinais-Suomen ELY-keskusKimmo Kanerva /
Joonas Halmeenmäki
2,61 M€

04/2017
05/2018
Kuuden liittymän parantaminen vt 9:llä välillä Aura-Loimaa.
VARELY Kurkelan risteyssillan rakentaminenVarsinais-Suomen ELY-keskusTimo Äkräs /
Riku Vanhanen /
Janne Brask
1,18 M€
04/2017
11/2017
Liedossa sijaitsevan Vt9:llä moottoritien ylittävän jännitetyn vanhan sillan purkaminen ja uuden betonisen jännitetyn sillan rakentaminen. Lisäksi maatukien laajentaminen ja vahvistaminen kallioankkureilla.
MT 16728 (Kantolantie) parantaminen, KU, LaukaaKeski-Suomen ELY-keskusPekka Ulvila /
Heikki Mäkelä
0,741 M€
05/2017
09/2017
Kevyenliikenteen väylän, maantien ja valaistuksen rakentaminen, päällystyksineen ja vihertöineen.
Hopeaseppien sillan korjausurakkaHämeenlinnan kaupunkiTimo Äkräs /
Timo Aaltonen
0,65 M€
04/2017
11/2017
Hämeenlinnassa sijaitsevan vesistön ylittävän sillan L=160 m pintarakenteiden ja liikuntasaumojen korjausurakka.
Käpylän ylikulkusillan lisäkohdeKaakkois-Suomen ELY-keskusTimo Äkräs /
Timo Aaltonen
0,065 M€
04/2017
05/2017
Käpylän siltaan liittyvien tukimuurien rakentaminen ja kallionankkurointityöt.
Runosmäen skeittipaikka ja katuviheralueTurun kaupunkiKimmo Kanerva /
Janne Brask
0,292 M€
04/2017
09/2018
Skeittipuiston ja betonisten skeittiramppien rakentaminen.
VARELY Sillankorjausurakka 1-2017Varsinais-Suomen ELY-keskusTimo Äkräs /
Riku Vanhanen
1,268 M€
04/2017
11/2017
Loimaalla sijaitsevien kahden sillan korjaustyöt. Ratapihasillan L=120 m (radan ylittävä silta) pintarakenteiden ja liikuntasaumalaitteiden uusiminen sekä kaiteiden juurein korjaus. Niinijoen sillan L=40 m pintarakenteiden ja reunapalkkien sekä -ulokkeiden uusiminen ja siipimuurien manttelointi.
Vesihuoltolinja välillä Liitukuja-SulkutieJyväskylän EnergiaPekka Ulvila /
Teemu Liukkonen
0,183 M€
10/2016
05/2017
Vesihuollon ja kevyenliikenteen väylän rakentaminen.
Vt 6 Raatekankaan eritasoliittymä ja Vt 9 Ylämyllyn kääntöpaikatKeski-Suomen ELY-keskusAri Jaakkonen /
Markku Savolainen /
Mikko Heikkinen (sillat)
9,385 M€
03/2017
10/2018
Kuuden sillan rakentaminen, kadun, tien ja kunnallistekniikan sekä 2-kaistaisen kiertoliittymän rakentaminen Joensuun keskusta-alueella sekä kääntöpaikkojen rakentaminen. Siltakohteet R2. Siltakohteet perustettu porapaalutuksin (halk. 610 mm), pohjavesiolosuhteet haasteelliset, lisäksi rakennettu pysyvä pohjaveden alennus pumppaamolla ja pysyvä teräsponttiseinärakenne.
Toijaistentien vesihuoltoTurun vesilaitosKimmo Kanerva /
Markus Rosten
0,11 M€
05/2017
07/2017
Betonisten hulevesilinjojen saneeraustyö liittymäalueella.
Caruna Raami 3 -puitesopimusNetel OyKimmo Kanerva
7,9 M€
02/2016
06/2019
Sähköverkon rakentamisen maanrakennustyöt ja vanhan verkon purkutyöt.
Caruna HalikkoNetel OyKimmo Kanerva
0,50 M€
04/2016
11/2017
Sähköverkon rakentamisen maanrakennustyöt ja vanhan verkon purkutyöt.
Toivalan tasoristeysjärjestelyt, yksityistien päällysrakennetyötLiikennevirastoAri Jaakkonen
0,17 M€
01/2017
10/2017
Kolmen Kuopio-Siilinjärvi radan tasoristeyksen poistaminen ja yksityistien päällysrakenteen ja uuden liittymän rakentaminen.
Sillankorjausurakka 1-2017Varsinais-Suomen ELY-keskusTimo Äkräs /
Riku Vanhanen
1,268 M€
04/2017
11/2017
Loimaalla sijaitsevien kahden sillan korjautyöt. Ratapihasillan L=120 m (radan ylittävä silta) pintarakenteiden ja liikuntasaumalaitteiden uusiminen sekä kaiteiden juurein korjaus. Niinijoen sillan L=40 m pintarakenteiden ja reunapalkkien sekä -ulokkeiden uusiminen ja siipimuurien manttelointi.
Vesihuoltolinja välillä Liitukuja-Sulkutieyväskylän Energia OyPekka Ulvila /
Teemu Liukkonen
0,19 M€
11/2016
06/2017
Kt 52 / Vt 25 risteysalueen liikennejärjestelyt ja kevyenliikenteen rakentaminen.
Porin sataman L19 raskasnostopaikan rakentaminenPorin Satama OyMika Koskela /
Ville Karhu
0,22 M€
09/2016
Sataman raskasnostopaikan rakentaminen.
VARELY Mt 12157 Tammiston tien tulvakorjaus ja kääntöpaikan rakentaminenVarsinais-Suomen ELY-keskusKimmo Kanerva /
Markus Rosten
0,47 M€
10/2016
05/2017
Tientasauksen nostaminen ja bussin kääntöpaikan rakentaminen.
Rajakatu – Nisulankatu – Sepänkatu – YrjönkatuJyväskylän kaupunkiPekka Ulvila /
Teemu Liukkonen /
Jari Ruuska (silta)
1,49 M€
08/2016
06/2017
Katujärjestelyjen, vesihuollon ja uuden betonisen alikulkukäytävän rakentaminen Jyväskylän keskusta-alueella.
Skanssinkadun rakennusurakkaTurun kaupunkiKimmo Kanerva /
Markus Rosten
0,91 M€
01/2017
06/2017
Uusien katujen rakentaminen, vesihuoltotyöt, valaistus ja kevennysrakenteet.
Autiojoen siltojen uusiminenJyväskylän kaupunkiPekka Ulvila
0,17 M€
08/2016
11/2016
Kolmen puisen kevyenliikenteen sillan rakentaminen.
Kt 52 jkp ja Kt 52/ Vt 25 liittymäUudenmaan ELY-keskusKimmo Kanerva
1,10 M€
07/2016
05/2017
Kt 52 / Vt 25 risteysalueen liikennejärjestelyt ja kevyenliikenteen rakentaminen.
Runkovesijohdon saneeraus Janakan Vesilaitos – Janakan vesitorniJyväskylän EnergiaPekka Ulvila /
Pauli Lyytinen
0,27 M€
08/2016
06/2017
Runkovesijohdon saneeraus, osittain sujuttamalla.
Rengon alueen teiden saneerausKauhavan kaupunki Teppo Leppäaho /
Ville-Petteri Luomanen
0,80 M€
08/2016
06/2017
Katujen ja kunnallistekniikan saneeraaminen.
Säkömäen kunnallistekniikan rakentaminenTurun kaupunkiKimmo Kanerva /
Markus Rosten
0,93 M€
07/2016
06/2017
Katujen ja kunnallistekniikan rakentaminen.
Mt 3051 Parolannummen jkpKaakkois-Suomen ELY-keskusKimmo Kanerva /
Antti Mattila /
Markus Rosten
0,56 M€
07/2016
06/2017
Kevyenliikenteen väylän rakentaminen, vesihuoltotyöt, valaistus ja putkisillan jatkaminen.
Kärsämäen kartanon ja Munttismäen kaava-alueiden kunnallistekniikan rakentaminenTurun kaupunkiKimmo Kanerva /
Markus Rosten
0,47 M€
10/2016
05/2017
Tientasauksen nostaminen ja bussin kääntöpaikan rakentaminen.
Mt 637 liikennejärjestelyt Keskustien kohdalla, LaukaaKeski-Suomen ELY-keskusPekka Ulvila /
Heikki Mäkelä
1,03 M€
07/2016
06/2017
Liikennejärjestelyjen rakentaminen ja alikulun jatkaminen.
Keskeneräiset kadutJyväskylän kaupunkiPekka Ulvila /
Asko Pitkänen
0,31 M€
05/2016
10/2016
Useita pieniä kadunkorjauskohteita. Hoitovelvoite.
Mt 618 kevyen liikenteen järjestelyt, ToivakkaKeski-Suomen ELY-keskusPekka Ulvila /
Heikki Mäkelä
0,16 M€
06/2016
07/2016
Kevyenliikenteen väylän rakentaminen.
Leväsentien ja Kumpusaarentien katujärjestelytKuopion kaupunkiAri Jaakkonen /
Markku Savolainen
6,81 M€
06/2016
10/2017
Katujen ja kunnallistekniikan rakentaminen sekä yhteensä neljän sillan rakentaminen (ST) sekä tukimuurin rakentaminen (ST) 100m . Sillat: kaksi KASI BOX-siltaa, yksi jännitetty radan ylittävä betonisilta, yksi betoninen vesistöteräspalkkisilta. Lisätty 31.1.-19, 18.13a:ta haettaessa: Lisäksi urakkaan kuului Leväsentien tasoristeyksen varoituslaitosten rakentaminen. Urakassa rakennettiin kevyen liikenteen kokopuomit, ajoneuvoliikenteen puolipuomit ja opastimet. Lisäksi urakkaan kuului varoituslaitoksen laajennuksen vaatimat muutosten suunnittelu ja toteutus.
Martinsillan ja Pahaniemen kevyen liikenteen sillan korjausurakkaTurun kaupunkiTimo Äkräs /
Riku Vanhanen /
Janne Brask
0,84 M€
05/2016
10/2016
Kahden sillan korjaus Turussa. Martinsillan (Aurajoen ylittävä silta) liikuntasaumojen kunnostusta sekä teräsosien vahventamista. Lisäksi levennysosan rakentaminen sillan päätyyn ja kiviportaiden sekä kiveyksien asentaminen. Pahaniemen sillan (radan ylittävä) pintarakenteiden uusiminen sekä kaidetolppajuurien kunnostus. Kannen alapinnan injektointityöt.
Tahkoluodon syväsataman 110/20 kV sähköaseman laajennusABB Power Systems OyMika Koskela /
Ville Karhu
0,56 M€
05/2016
09/2016
Sähköaseman laajennus (sis. maanrak.työt ja 20 kpl elementtiperustuksia, alueen aitaustyöt, 2 paikallavalettavan muuntajan perustukset., 1 valvomorakennuksen perustukset paikallavalettuna).
Kt 77 ja mt 16245 kevyen liikenteen järjestelyt Kuopio, KUKeski-Suomen ELY-keskusMarkku Savolainen /
Ari Jaakkonen
2,32 M€
06/2016
10/2016
Kevyenliikenteen väylän rakentaminen 9 km sekä kahden KASI-sillan rakentaminen.
VARELY Siltaurakka 2-2016Varsinais-Suomen ELY-keskusKimmo Kanerva /
Janne Brask
0,93 M€
05/2016
10/2016
Neljän vanhan sillan uusiminen joko putkisilloin tai uusilla siltarakenteilla Varsinais-Suomen alueella.
Lukkarinpuiston kunnostusJyväskylän kaupunkiPekka Ulvila /
Asko Pitkänen
0,08 M€
05/2016
07/2016
Puiston saneeraus.
Sillankorjausurakka, KES-809 Riuttasalmen silta, Karstula, KUKeski-Suomen ELY-keskusTimo Äkräs /
Jari Ruuska
1,06 M€
05/2016
12/2016

Langerpalkkisillan L=70 m peruskorjaustyö. Peruskorjauksen lisäksi sillan kaikki terärakenteet uusintamaalattiin. Siltakohde on Karstulassa (vesistösilta).
VARELY Sillankorjausurakka 1-2016Varsinais-Suomen ELY-keskusTimo Äkräs /
Riku Vanhanen
2,12 M€
04/2016
11/2016
Kolmen betonisen sillan laajat korjaustyöt Kokemäellä (vesistösiltoja). Vuolteen silloissa, 2 kpl, pintarakenteiden ja reunapalkkien uusiminen sekä kansilaattojen alapintojen laajat injektoinnit ja pinnoitustyöt.Lisäksi koteloiden yläosat purettiin ja valettiin uudelleen.Vuolteen siltojen laakerien korjaustyöt tehtiin päätuilta tunkkaamalla. Kiettareen sillan (riippusilta, joen ylittävä) alapinnan ruiskubetonointi, teräsosien uudelleen maalaus sekä pintarakenteiden uusiminen.
Sillankorjausurakka PIR 2-2016Pirkanmaan ELY-keskusTimo Äkräs /
Riku Vanhanen
0,74 M€
04/2016
10/2016
Kahden betonisen sillan korjautyöt Urjalasssa. Urajan yks ylittää Turku-Tampere rataosuuden. Urjalan yks tehdyt korjaukset: Pintarakenteiden, reunapalkkien, kaiteiden ja kosketussuojaseinien uusiminen. Lisäksi kannen alapuolella tehtiin vesipiikkaus ja ruiskubetonoititöitä ratakatkojen aikana sekä pilareiden mantteliontitöitä. Huhdin siltaan korjattin reunapalkit, pintarakenteet ja kaiteet. Lisäksi kannen alapinta pinnoitettiin.
Siltaurakka UUD3 2016-2017, KUUudenmaan ELY-keskusTimo Äkräs /
Timo Aaltonen
3,946 M€
04/2016
12/2017
Lahden moottoritiellä sijaitsevien 10 betonisillan laajat korjaustyöt Vantaalla ja Helsingissä (vilkkaasti liikkeenöityjä moottoritiesiltoja). Kaikista silloista uusittiin pintarakenteet. Osasta uusittiin reunapalkit, osasta reunapakit kuorivalettiin IT-massalla ja kahden sillan päällysrakenteen reunaulokkeet 2 m uusittin Lisäksi siltoihin tehtiin kannen alapuolisia ja alusrakenteiden kunnostustöitä mm pilarien manttelointia. Kaikki liikennejärjestelyt tehtiin yötöinä.
Tanhukaari-kadun rakentaminenJyväskylän kaupunkiPekka Ulvila /
Heikki Mäkelä
0,28 M€
03/2016
06/2017
Kadun rakentaminen vesihuoltoineen.
Kurkelantien kevyen liikenteen rakentaminenLiedon kunta Kimmo Kanerva /
Mikael Hellström
0,43 M€
04/2016
10/2016
Kevyenliikenteen väylän rakentaminen.
Uusi sairaala -hanke, maanrakennusurakka 1Keski-Suomen sairaanhoitopiiriPekka Ulvila /
Teemu Liukkonen
0,76 M€

04/2016
07/2016
Uuden sairaalan maanrakenustyöt ja kunnallistekniikka.
Länsiväylän vesihuolto Jyväskylän energiaPekka Ulvila /
Heikki Mäkelä
0,59 M€
01/2016
06/2016
Kunnallistekniikan rakentaminen. Yli 5 m korkean betonisen tukimuurin rakentaminen 55 m.
Kinkomaan kauppapaikkaJykes Kiinteistöt OyPekka Ulvila /
Jari Ruuska
0,61 M€

11/2015
10/2016

Kauppapaikan rakentaminen; aluerakentaminen, paalutus, kunnallisteknikan rakentaminen, kiinteistörakentaminen (sokkelien ja ontelolaattojen asentamista).
SetäläntieMuuramen kuntaPekka Ulvila /
Asko Pitkänen
0,13 M€
11/2015
07/2016
Kadun- ja kunnallistekniikan rakentamista.
Reivikuja ja VasarakatuJyväskylän energia Pekka Ulvila /
Heikki Mäkelä
0,27 M€
09/2015
12/2015
Kunnallistekniikan ja kadun rakentaminen, viemärisaneeraukset.
Mustankorkea Oy jätteenkäsittelykeskus, vastaanotto- ja lajittelupihan laajennusMustankorkea OyPekka Ulvila /
Heikki Mäkelä
0,43M€
06/2015
11/2015
Aluerakentamista, katuvalaistuksen ja kunnallistekniikan rakentamista sekä betonisten elementtiseinien asentamista ja alueen sähkörakentamista.
KSSHP: Kypärätien esirakentaminenJyväskylän kaupunkiPekka Ulvila /
Heikki Mäkelä
0,52 M€
06/2015
10/2015
Kadun ja kunnallistekniikan rakentaminen.
Keskeneräisten katujen viimeistelyt Jyväskylän kaupunkiPekka Ulvila /
Heikki Mäkelä
0,73 M€
05/2015
11/2015
Katujen ja kunnallistekniikan rakentaminen.
Kuoppanotkonkadun sekä peltoniemenkadun pumppaamon saneeraus, MänttäMänttä-Vilppulan kaupunkiPekka Ulvila /
Heikki Mäkelä
0,44M€
05/2015
09/2015
Kadun ja kunnallistekniikan rakentaminen.
Mt 6250 Räihäntie kevyeliikenteen väylä, Kintaus Petäjävesi, KUKeski-Suomen Ely-keskusPekka Ulvila /
Heikki Mäkelä
0,17 M€
05/2015
10/2015
Kevyenliikenteen väylän rakentaminen.
Seppälän vesihuolto ja kaukolämpöJyväskylän energiaPekka Ulvila /
Jari Ruuska
0,35 M€
04/2015
06/2015
Vesihuollon ja katurakenteiden rakentaminen.
TYL KuuskaistaPekka Ulvila
SavolanmutkaKiOy Kuopion Savolankoti Markku Savolainen0,046 M€09/2015
06/2016
Palvelutalon pohja- ja perustustyöt.
Inex KuopioSOK KiinteistötoiminnatAri Jaakkonen1,21 M€
08/2015
12/2015
SOK logistiikkaterminaalin perustus- ja pohjarakennustyöt ja piha-alueen kunnallistekniikan rakentaminen sekä valaistus- ja sähkön syöttökaapelien rakentaminen, Kuopio.
Kypäräjärven ohituskaistatPohjois-Savon Ely-keskusMarkku Savolainen5,8 M€
08/2015
11/2016
Valtatie 23:n parantaminen Varkauden ja Viinijärven välillä Alakylän ohituskaistojen rakentaminen.
Petosentien ja Lehtoniementien kiertoliittymän rakentaminenKuopion kaupunkiMarkku Savolainen0,36 M€
06/2015
08/2015
Kiertoliittymän rakentaminen.
Kivisalmen sillan korjausKeski-Suomen Ely-keskusTimo Äkräs /
Jari Ruuska
1,5 M€
06/2015
08/2016
Langerpalkkisillan L=100 m korjaus Konnevedellä (vesistösilta). Sillan peruskorjauksen lisäksi sillan alapuolisia teräsrakenteita vahvistettiin ja kaikki teräsrakenteet uusintamaalattiin.
VARELY Karjarannan sillankorjausurakkaVarsinais-Suomen ELYTimo Äkräs/
Riku Vanhanen
0,9 M€
03/2015
11/2015
Betonisen sillan L=120 m korjaus Vt 8 Porissa (rata yhdessä aukossa). Siltaan tehtiin peruskorjauksen lisäksi kahden liikuntasaumana toimivan nivelrakenteen uusimiset; nivelien kohdalla sillan kansi tuettin työnaikaisesti.
PIR 2 2015: Mansoniemen silta, IkaalinenPirkanmaan Ely-keskusTimo Äkräs0,5 M€
04/2015
10/2015
Mansoniemen sillan L=80 peruskorjaus vt 3 Ikaalisissa (betoninen vesistösilta). Liikennejärjestelyt vilkkaasti liikennöidyllä valtiellä.
Putkisiltaurakka UUD1 2015,STUudenmaan Ely-keskusTimo Äkräs /
Pekka Lehto
0,85 M€
05/2015
10/2015
Yhdeksän putkisiltahanketta (ST): Kuuden teräsputkisillan uusiminen,kahden teräsputkisillan puolipohjaus ja yhden putkisiltaparin vahvennus kylkipellein sekä kolmen rumpuputken koekorjausta.
Kalkkitien kevyenliikenteen väylän rakentaminenParaisten kaupunkiKimmo Kanerva /
Mikael Hellström
0,19M€
10/2015
12/2015
Kevyenliikenteen väylän rakentaminen.
Mariankadun kiertoliittymäSalon kaupunkiKimmo Kanerva0,65 M€
05/2015
11/2015
Kiertoliittymän ja kunnallistekniikan rakentaminen.
Varely siltaurakka 1-2015Varsinais-Suomen Ely-keskusTimo Äkräs /
Riku Vanhanen,
Kimmo Kanerva / Mikael Hellström
2,2 M€
05/2015
11/2015
Kahden betonisen sillan korjaaminen kt 40 Turussa sekä paalulaattojen rakentaminen tierakenteineen. Aurajoen siltaan L=60 m uusittiin pintarakenteet. Työn aikana havaittiin sillan vakavia laakerien ja maatukien siirtymiä ja siltaan tehtiin lisävahvennuksia ja porapaalutuksia maatukien ympärille, jotta maatukien siirtymät saatiin pysähtymään. Lisäksi sillan alapuoliset teräspalkit uudelleen maalattiin. Silta ylitää Aurajoen ja jokipenkereiden stabileettin parantamiseksi tehtiin molempiin sillan päihin paalulaatat ja kevennyspenkereet. Vähäjoen silta L=40 m peruskorjattiin. Peruskorjauksen lisäksi kannen alapuolella välituille rakennettiin työnaikaiset tuet, pilarien yläpäät vesipiikattiin ja niiden kohdille rakennettiin betoniset vahvistuspalkit it-betonilla painevalutyönä. Sillan laakerit vaihdetiin siltaan tunkkamalla.
Hirvensalon koulun kaava-alueen kunnallistekniikan rakentaminenTurun kaupunki Kimmo Kanerva /
Markus Rosten ja
Joonas Halmeenmäki
8,23 M€
04/2015
11/2016
Kaava-alueen vaativat pohjanvahventamistyöt (paalutukset ja paalulaatat, arvo n. 2 M€), kunnallistekniikan rakentaminen sekä kadunrakennustyöt.
Vt 8 suuntaisen kevyen liikenteen väylän rakentaminen välillä Alakyläntie-Härkämäki, osa 2, Turku ja Särkänsalmentie, NaantaliVarsinais-Suomen Ely-KeskusKimmo Kanerva /
Markus Rosten ja
Riku Vanhanen
1,09 M€
04/2015
09/2015
Kahden uuden betonisen alikulkukäytävän rakentaminen kevyenliikenteenväylineen ja putkilinjoineen Naantalissaja Turussa.
Siikaniemen kunnallistekniikka ja kadutKonneveden kuntaPekka Ulvila /
Heikki Mäkelä
0,27 M€
11/2014
06/2015
Katu- ja kunnallistekniikan rakentaminen.
Mt 12150 parantaminen välillä Nummerotie-KaanaantieVarsinais-Suomen Ely-keskusKimmo Kanerva / Mikael Hellström0,97 M€
09/2014
08/2015
Katu- ja kunnallistekniikan rakentaminen.
Teollisuuskadun rakentaminen, JämsäJämsän kaupunkiPekka Ulvila /
Heikki Mäkelä
0,40M€
05/2014
11/2014
Katu- ja kunnallistekniikan rakentaminen.
Himoksen liittymäjärjestelyt ja Särylänsalmen sillan rakentaminen, KU, JämsäKeski-Suomen Ely-keskusPekka Ulvila /
Heikki Mäkelä ja
Jari Peltonen
1,40 M€08/2014
06/2015
Katu- ja liittymäjärjestelyjen ja kunnallistekniikan rakentaminen sekä yhden betonisen sillan rakentaminen (vesistösilta). Silta: teräsbetoninen ulokelaattasilta L=40 m, joka on perustettu liittorakenteisilla teräsputkipaaluilla 4kpl. Sillan rakentaminen tapahtui paalutetun työsillan avulla.
Siltaurakka UUD2 2014-2015Uudenmaan Ely-keskusTimo Äkräs /
Jari Peltonen
2,53 M€05/2014
12/2015
Siltojen korjausurakka, johon kuului yhteensä 8 siltaa+1 lisätyökohde Uudenmaan alueella (4 vesistösiltaa, 2 ratasiltaa). Silloista korjattiin pintarakenteet, osasta uusittiin reunapalkit ja kaiteet. Kannen alapuolelle tehtiin osissa siltoja paikkaus- ja pinnoitustöitä sekä ruiskubetonitöitä. Syrjänpään ja Lieviön sillat sijaitsevat Vt1 moottoritiellä. Kulmalan silta ylittää Hanko-Hyvinkää rataosuuden ja sijaitsee Vt 25 (paljon raskasta liikennettä). Nissolan silta on Vt 2 Vihdin kohdalla.Saukonkosken silta on Vihdissä Vihidintiellä Mt 120. Tervämäki Mt 130 Hyvinkäällä. Muut sillat sijaitsivat vähäliikenteisimmällä kohdilla. (Päntybyn silta Karjaalla, Råström Raaseporin saaristossa, Pilapaln silta Karkkilassa).
Putkisiltaurakka UUD1 2014, STUudenmaan Ely-keskusTimo Äkräs /
Pekka Lehto
0,84 M€05/2014
01/2015
Kymmennen putkisiltahanketta (ST): Viiden teräsputkisillan uusiminen, neljän teräsputkisillan puolipohjaus ja yksi vahvennus kylkipellein. Yhteen putkisiltakohteeseen (Boställen siltaan) rakennettiin molempiin uomiin kalaportaat/kalatie yhteensä noin 100 m matkalle.
Sillan korjausurakka, Äänekosken siltaKeski-Suomen Ely-keskusTimo Äkräs /
Jari Ruuska
0,98 M€05/2014
11/2014
Betonisen kaarisillan L=80 m peruskorjaus Äänekosken keskustassa. Peruskorjauksen lisäksi sillan kantavuutta parannettiin kannen yläpintaan asenetuilla hiilikuitu- sekä teräslevyrakenteilla. Sillan yksi nivel vahvistettiin uudelleen rakentamalla sekä ankkuritangoilla. Sillankorjaustöihin kuului lisäksi alapuolen pinnoituksia ja ruiskubetonitöitä.
Vt 9 parantaminen Niiralan rajanylityspaikalla, TohmajärviPohjois-Savon Ely-keskus Markku Savolainen2,95 M€05/2014
12/2014
Tien parantaminen sekä uusien liityntäkaistojen rakentaminen tullialueelle, liikennetelematikka ja valaistustyöt.
Kantolankadun putkisillan korjausHämeenlinna kaupunkiPekka Lehto0,20 M€07/2013
08/2013
Putkisillan korjaustyö Hämeenlinnassa.
Myllyjärven liittymäJyväskylän kaupunkiPekka Ulvila0,25 M€09/2013
10/2013
Katu- ja liittymäjärjestelyjen rakentaminen.
Kakolan alueen rakentaminenTurun kaupunkiKimmo Kanerva / Mikael Hellstöm1,72M€10/2013
10/2014
Kunnallistekniikan /katujen rakentamista ja betonisten tukimuurien rakentaminen.
Mt 210 Levonsuo-KeihäskoskiVarsinais-Suomen Ely-keskusKimmo Kanerva / Mikael Hellstöm1,21 M€09/2013
06/2014
Teiden parantaminen.
Sairaalantien kevyen liikenteen väyläSomeron kaupunkiKimmo Kanerva0,13 M€08/2013
10/2013
Kevyenliikenteenväylän rakentaminen.
Kotakennäänsalmen sillankorjaus, ÄänekoskiKeski-Suomen ELY-keskusTimo Äkräs /
Jari Peltonen
0,96 M€06/2013
12/2013
Betonisen Langerpalkkisillan L=80 m korjaus Äänekoskella (vesistösilta). Sillan peruskorjauksen lisäksi korjaustöihin kuului sillan teräskaarien vahvennus- ja uusimistöitä sekä reunaosien uudelleen maalaustyöt. Kohde sijaitsee VT 4 Äänekoskella. Sillalla erittäin vilkas liikenne, Vt4 liikene kulkee siltaa pitkin.
Maantien 504 liikenteen järjestelyt, KoliPohjois-Savon ELY-keskusMarkku Savolainen1,76 M€05/2013
10/2013
Teiden ja jkpp-väylien ja alikulkujen rakentaminen.
Maantien 15720 parantaminen, KontiolahtiPohjois-Savon ELY-keskusMarkku Savolainen1,93 M€04/2013
10/2013
Teiden ja jkpp-väylien rakentaminen.
Kaarinantien ( Mt 180) parantaminenVarsinais-Suomen Ely-keskusKimmo Kanerva0,48 M€05/2013
09/2013
Mt 180 Lisäkaistan ja kevyenliikenten rakentaminen, valaistuksen ja liikennevalojen rakentaminen.
Iso-Haarlan kaava-alueen rakentaminenTurun kaupunkiKimmo Kanerva / Markus Rosten6,0 M€04/2013
12/2014
Katujen ja kunnallistekniikan rakentaminen.
VARELY Siltaurakka 1-2013 Varsinais-Suomen ELYTimo Äkräs /
Pekka Lehto
1,62 M€03/2013
09/2013
Laukkaniityn sillan L=80 m uusiminen Aurassa. Vanhan puurakenteisen sillan purkutyöt ja uuden sillan rakentaminen Aurajokeen. Laukkaniityn silta perustettin teräsputkipaalujen varaan. Sillan viereen rakennettiin teräsputkipaalujen varaan rakennettu varasilta yleiselle liikenteelle sekä sillan paalutuksia varten työsilta. Uusi silta tehtiin liimapuupalkkisiltana, joka perustettiin kalliokärkisillä teräsputkipaaluilla d=600. Paavolan sillan L=40 m uusiminen. Uusi silta oli laattasilta, joka perustettiin teräsputkipaalujen d=800 varaan. Savijoen sillan L=15 m uusiminen.Uusi silta on teräksinen, puukantinen ulokepalkkisilta. Savijoen silta perustettiin toisella tuella teräsputkipaaluilla ja toisella tuella murskearinan päälle. Lisäksi oli kahden vanhan sillan uusiminen putkisilloiksi.
T-622 Lapinjoen siltaVarsinais-Suomen ELYTimo Äkräs0,6 M€02/2013
08/2013
Lapinjoen sillan L=50 m päällysrakenteen uusiminen Vt 12 (vesistösilta) Lappi TL:ssä. Valtatielle tehtiin kiertotie sekä Agrow varasilta. Lisäksi sillan välituen alaosat mantteloitiin (vedenalaiset osuudet), vanhat tukirakenteet vesipiikattiin ja ruiskubetonointiin.
Mt 180 ryhmittymiskaista KirjalaanVarsinais-Suomen ELY-keskusKimmo Kanerva / Markus Rosten0,1 milj10/2012
10/2012
Lisäkaistan ja keskikaiteen rakentaminen.
Vt 9 kevyenliikenteen järjestelyt välillä Hietarannantie – Keskitie, vaihe 1, TuusniemiPohjois-Savon ELY-keskusJuha Rokkila0,5 M€06/2012
09/2012
Kevyen liikenteen väylien rakentaminen.
Kt 77 kevyenliikenteen järjestelyt Vuonamonsalmen kohdalla, Keitele, KUPohjois-Savon ELY-keskusMarkku Savolainen1,5 M€06/2012
09/2013
Kevyen liikenteen järjestelyt ja betonisen alikulkusillan ja teräsrakenteisen kevyen liikenteen sillan rakentaminen (vesistösilta), mikä perustettiin teräsputkipaaluilla veteen ja kansirakenne teräspalkkisilta.
Someron kevyen liikenteen väylien urakkapakettiVarsinais-Suomen ELYKimmo Kanerva /
Markus Rosten
1,04 M€05/2012
10/2012
Kevyen liikenteen väylien rakentaminen.
Rusinniementien saneerausMänttä-Vilppulan kaupunkiJukka Muhonen0,3 M€05/2012
09/2012
Katujen ja vesihuollon saneeraus.
VARELY Putkisiltaurakka 2012-2013Varsinais-Suomen ELY-keskusPekka Lehto0,9 M€04/2012
08/2013
Kymmenen vanhan sillan purkaminen ja uusiminen teräsputkisillaksi, joista viisi ST:nä.
Vt 25 Ajurinpuiston eritasoliittymän parantaminen sekä Ajurinpuiston katu-urakka Uudenmaan ELY-keskusKimmo Kanerva1,7 M€03/2012
09/2012
Uuden rampin rakentaminen vt 25 ja kiertoliittymän rakentaminen sekä katuverkon perusparannus.
Putkisiltaurakka UUD1 2012, STUudenmaan ELY-keskusPekka Lehto0,9 M€03/2012
10/2012
Yhdeksän vanhan sillan purkaminen ja uusiminen teräsputkisillaksi ST:nä .
Karhunmäen rakentaminenJoensuun kaupunkiMarkku Savolainen1,2 M€02/2012
09/2013
Katujen ja kunnallistekniikan rakentaminen.
Loimijoen sillan korjausVarsinais-Suomen ELYTimo Äkräs1,1 M€02/2012
10/2012
Loimijoen sillan L=80 m peruskorjaus Vt 2 Huittisissa (vesistösilta), kahdessa osassa. Korjaustöihin kuului sillan peruskorjauksen lisäksi mm. kotelopalkkien halkeamien injektointi, päällysrakenteen pinnoittaminen, ulkoisten jänteiden rakentaminen siltaan, maatukien ja kannen päätyjen uusiminen, kannen vahventaminen pystyjänteillä välitukien kohdalla, kannen ulokkeiden uusiminen. Lisäksi sillan päädyt uusittiin ja jännitykset suoritettiin sillan päissä olevien työsillakkeiden alla.
Silakadun, Pitkäsaarenkadun ja Mustionkadun rakentaminenTurun kaupunkiKimmo Kanerva /
Markus Rosten
1,42 M€01/2012
10/2012
Uusien katujen rakentaminen/saneeraus.
Savonlinnan matkustajasataman II-vaiheen saneerausSavonlinnan kaupunkiTimo Äkräs1,2 M€08/2011
05/2012
Matkustajalaiturin L=130 m rakentaminen Savolinnan keskustassa aluetöineen. Laiturissa mm. porapaaluperustukset+kallionakkurit, teräspalkkien varassa oleva kansirakenne.
Kantvikin sataman etelälaiturin korjausOy Kantvik Shipping AbTimo Äkräs0,15 M€07/2011
10/2011
Satamalaiturin korjaus ja uuden tihtaalin rakentaminen Kirkkonummella.
Virtasalmentien parantaminen Mänttä-Vilppulan kaupunkiJukka Muhonen0,3 M€05/2011
10/2011
Kadun ja vesihuollon saneeraus.
Vt 9 – Ruokosentie, TuusniemiPohjois-Savon ELY-keskusMarkku Savolainen0,6 M€06/2011
11/2011
Teiden parantaminen.
Ahdintien ja Matintien saneerauksetVieremän kuntaMarkku Savolainen0,2 M€06/2011
11/2011
Katujen ja vesihuollon saneeraus.
Vieremän sisääntuloteiden mt 595Pohjois-Savon ELY-keskusMarkku Savolainen0,9 M€05/2011
09/2011
Kevyen liikenteen väylän rakentamien, alikulkusillan ja kevyenliikenteen sillan rakentaminen.
Mt 180 Kalkkitien liittymä Varsinais-Suomen ELY- keskusKimmo Kanerva /
Markus Rosten
0,8 M€06/2011
12/2011
Liittymäjärjestelyjen parantaminen.
Mt 1494 Nikkilä-LinnanpeltoUudenmaan ELY-keskusKimmo Kanerva
Timo Äkräs
1,2 M€05/2011
07/2012
KVL:n rakentaminen, Hertsbyn sillan L=40 m korjaus ja leventäminen (vesistösilta). Sillankorjaukseen kuului sillan peruskorjaus mm. ulokkeiden uusiminen ja sillan leventäminen.
Toivolinnan kevyen liikenteen väylä, PiikkiöVarsinais-Suomen ELY- keskusKimmo Kanerva /
Markus Rosten
0,4 M€05/2011
09/2011
Kevyen liikenteen väylän rakentaminen.
Mt 130 parantaminen Lasitehtaantiellä, RiihimäkiUudenmaan ELY-keskusKimmo Kanerva0,3 M€05/2011
08/2011
Teiden parantaminen.
Harjun teollisuusalue, SomeroSomeron kaupunkiKimmo Kanerva0,2 M€05/2011
09/2011
Teollisuusalueen maarakennustyöt.
Mt 212 parantaminen Mauriala-Jokisivu, HuittinenVarsinais-Suomen ELY- keskusKimmo Kanerva /
Markus Rosten
0,6 M€05/2011
09/2011
Teiden parantaminen.
Mt 145 parantaminen, JärvenpääJärvenpään kaupunkiKimmo Kanerva0,2 M€05/2011
09/2011
Teiden parantaminen.
Putkisiltaurakka UUD1 2011 STUudenmaan ELY-keskusPekka Lehto1,4 M€03/2011
11/2011
15:sta vanhan sillan purkaminen ja uusiminen teräsputkisillaksi ST:nä.
Muittari-Konttimäki-Kulha vesihuollon taloliittymätHKM vesiosuuskuntaJukka Muhonen0,1 M€02/2011
12/2011
Vesihuollon tonttiliittymien rakentaminen.
Muittari-Konttimäki-Kulha vesihuoltohankeKeski-Suomen ELY-keskusJukka Muhonen0,2 M€12/2010
12/2011
Vesihuollon rakentaminen.
Vt27/Vt28 kiertoliittymä ja liikennejärjestelyt NivalassaPohjois-Pohjanmaan ELY-keskusMarkku Savolainen1,6 M€08/2010
10/2011
Teiden rakentaminen, sillanrakentaminen ja sillankorjaus.
Pohjois-Tuusniemen vesihuoltourakkaPohjois-Tuusniemen vesiosuuskuntaMarkku Savolainen0,5 M€08/2010
12/2010
Vesihuollon rakentaminen.
Kunnasniemen vesihuollon talolinjatKunnasniemen vesiosuuskuntaMarkku Savolainen0,8 M€06/2010
06/2011
Vesihuollon rakentaminen.
Ristinummen kevyen liikenteen väyläVarsinais-Suomen ELY- keskusKimmo Kanerva0,1 M€07/2010
08/2010
Kevyen liikenteen väylän rakentaminen, sisältäen putkisillan.
Ahmon jätevesiviemäröinti-urakkaAhmon vesiosuuskuntaMarkku Savolainen0,9 M€08/2010
12/2010
Jätevesiviemäröinnin rakentaminen.
Ahteentaan tielaituriVarsinais-Suomen ELY- keskusPekka Lehto0,2 M€06/2010
11/2010
Tielaiturin rakentaminen Rymättylässä.
Mt 2143 kevyen liikenteen liikenteen järjestelyt, KokemäkiVarsinais-Suomen ELY- keskusKimmo Kanerva0,3 M€06/2010
09/2010
Kevyen liikenteen väylän rakentaminen, liittymäjärjestelyjen parantaminen.
Kunnasniemen vesihuoltotyön rakentaminenEtelä-Savon ELY- keskusMarkku Savolainen0,8 M€04/2010
06/2011
Runkovesihuoltolinjat Kunnasniemen alueelle. Linjojen yhteispituus on noin 22,5 km, Putkikoot ovat 50-160m.
Salon rautatieaseman liityntäpysäköintialueen rakentaminen ja Annankadun parantaminenSalon kaupunkiKimmo Kanerva0,6 M€05/2010
09/2010
P-alueen ja kadun sekä kevyenliikenteenväylien ja kunnallistekniikan rakentamista sekä risteävien ja liittyvien katujen rakennustyöt.
Putkisiltaurakka T 2010 - 2011Varsinais-Suomen ELY- keskusPekka Lehto1,1 M€03/2010
10/2011
17 teräsputkisillan rakentaminen / uusiminen teräsputkisiltojen ja teräsbetonisiltojen tilalle. 3 siltaa ST -urakkana.
Perniön kiertoliittymän rakentaminenSalon kaupunkiKimmo Kanerva0,4 M€04/2010
09/2010
Kiertoliittymän rakentaminen.
Vt 6 parantaminen kevyen liikenteen väylälläKaakkois-Suomen tiepiiriMarkku Savolainen0,8 M€11/2009
08/2010
Kevyen liikenteen väylän rakentaminen.
Hepoluhdan kunnallistekniikkaLuhangan kuntaJukka Muhonen0,6 M€10/2009
04/2010
Uusien katujen ja kunnallistekniikan rakentamista.
Uudenkaupungin urakkapakettiTurun tiepiiriKimmo Kanerva /
Markus Rosten
1,8 M€10/2009
09/2010
Kolme erillistä kohdetta sisältäen mm. kevyen liikenteen väylän rakentamista, alikulkusillan rakentamisen ja yhden sillan korjauksen, kaidetyötä, taajaman liiketurvallisuuden- ja kuivatuksen parantamista.
Vihtorinkujan rakentaminen Jyväskylän kaupunkiJukka Muhonen0,1 M€09/2009
10/2009
Uuden kadun ja kunnallistekniikan rakentaminen.
Laukkaniityn maantien 12292 liittymäjärjestelyt valtatiellä 10Turun tiepiiriKimmo Kanerva0,1 M€10/2009
12/2010
Uuden tieyhteyden + väistötilan rakentaminen.
Lappi-Hinnerjoki maantien parantaminenTurun tiepiiriKimmo Kanerva/
Markus Rosten
0,8 M€10/2009
08/2010
Rakenteen parantaminen / kiertoliittymän rakentaminen / uusien tieyhteyksien rakentaminen.
Mt 1893 parantaminen Lietsalan kiertoliittymän kohdallaNaantalin kaupunkiKimmo Kanerva0,2 M€08/2009
11/2009
Kuivatuksen parantaminen ja jk+pp tien rakentaminen.
Haapaniemen asuntoalueen katujen ja kunnallistekniikan rakentaminenJyväskylän kaupunkiJukka Muhonen0,7 M€06/2009
10/2009
Uusien katujen ja kunnallistekniikan rakentaminen.