Oteranille myönnetty RALA-ympäristösertifikaatti

Rakentamisen toimialalla ympäristövaatimukset kasvavat jatkuvasti, ja varsinkin muuttuva lainsäädäntö tuo uudenlaisia, aktiivista otetta vaativia haasteita yritystoiminnalle. Ratkaisuna tähän haasteeseen Rakentamisen laatu RALA ry on kehittänyt ympäristöjärjestelmän sertifiointimenettelyn perinteisen toimintajärjestelmäsertifioinnin rinnalle. Aiemmin tänä vuonna lanseerattu ympäristösertifikaatti edesauttaa ympäristönäkökulman haltuun ottamista kokonaisuutena ja osana liiketoimintaa todentaen rakennusurakoiden tiukkojen ympäristötavoitteiden mukaisen suunnittelun ja toteutuksen. Pilottiyhteistyökumppanina Oteranille on myönnetty RALA:n ympäristösertifikaatti syyskuussa alkuvuonna toteutetun sertifiointiprosessin seurauksena.

RALA-ympäristösertifiointi pohjaa ISO 14001 -järjestelmään, mutta se on räätälöity vastaamaan erityisesti suomalaisen rakennusalan erityistarpeisiin. Ympäristötietoinen toiminta ja rakentamisen laatu kulkevat tiiviisti käsi kädessä mahdollistaen entistä parempien ratkaisujen tarjoamisen asiakkaillemme ja ympäröivälle yhteiskunnalle. Sertifiointiprosessin kohottama ympäristöjärjestelmämme huomioi yrityksen toimintatavoissa niin sitovat velvoitteet kuin merkittävät suorat ja välilliset toiminnan ympäristövaikutuksetkin, ja perustuu jatkuvan kehittämisen aatteelle. RALA-sertifioinnin ytimessä on vuosittain toistuva sertifiointiarviointi, jossa käydään läpi ympäristöjohtamisen tavoitteet, toteuttaminen, seuranta ja kehittäminen.

Alla olevasta taulukosta voit tarkemmin tutustua sertifikaatin arviointiperusteisiin osa-alueittain.

Jaa artikkeli: