Mika Koskelasta ympäristöpäällikkö

Rakentamisen laadun luottotaho RALA on kuluvana vuonna laajentanut toimintaansa ympäristöjärjestelmän arviointiin. Olemme olleet mukana pilotoimassa mallia. Järjestelmän arviointiperusteiden rakenne on sama kuin mihin toimintajärjestelmän arvioinnissa on totuttu vaatimusten jakautuessa neljään osioon: johtaminen ja kehittäminen, resurssit, tarjous- ja sopimustoiminta sekä projektitoiminta.

Yhteistyössä RALAn kanssa suoritetun pilotoinnin lopputuloksena Oteranille tullaan esittämään ympäristöjärjestelmän sertifikaattia: arvioitsijoiden mukaan toimintamme on hyvällä tasolla ja kehittyminen jatkuvaa. Kestävän kehityksen näkökulman ollessa nykypäivän kestävän yritystoiminnan kannalta välttämätön, on paikallaan ollut myös luoda ympäristöpäällikön asema sitä aktiivisesti luotsaamaan. Saappaisiin astuu Koskelan Mika, joka uuden tehtävänsä lisäksi toimii Oteranilla työpäällikkönä Hämeen, Pirkkalan ja Satakunnan alueella. Kesän mittaan tiiviisti laatupäällikkömme kanssa ympäristösertifioinnin ja -asioiden parissa työskennellyt Mika kuvailee uuden järjestelmän oivaksi perustaksi yrityksen ympäristönäkökohtien hallinnalle – ja niiden jatkuvalle parantamiselle.

Tutustu myös tarkemmin ajatuksiimme hyvästä yrityskansalaisuudesta sekä ympäristötavoitteisiimme keinovalikoimineen.

Jaa artikkeli: