Tj Jukka Muhonen Tierakennusmestari-lehdessä: ”Yhteistyössä on voimaa”

Hyvän yhteistyön ja luottamuksen perusta on toisen ihmisen arvostaminen. Jokaista tekijää tarvitaan, jotta koko hanke onnistuu,” kirjoittaa Oteranin toimitusjohtaja Jukka Muhonen uusimmassa Tierakennusmestari-lehdessä.

Infrahankkeet sitovat kokoluokastaan huolimatta aina useita eri osapuolia: mukana ovat tilaaja, rakennuttajakonsultit, pääurakoitsija sekä muut urakoitsijat. Jokainen taho edustaa omaa tulokulmaansa.  ”Perusta yhteiselle onnistumiselle luodaan hankkeen alkumetreillä. Kun kaikilla osapuolilla on selkeä yhteinen tahtotila ja yhteiset tavoitteet niin aikataulullisesti kuin laadullisestikin, kantavat jaettu mielenlaatu, luottamus, avoin vuorovaikutus ja yhteinen osaaminen vaikeissakin tilanteissa läpi projektin. Yhteistyössä on voimaa”, kirjoittaa toimitusjohtajamme Jukka Muhonen uusimmassa Tierakennusmestari-lehdessä.

Puheenvuorossaan Muhonen tuo esille, kuinka yhteistyön merkitys ja mahdollisuudet ovat kasvaneet vuosien saatossa eheyttäen alalle tyypillistä vastakkainasettelua. Aktiivista arjen kehitystyötä on alalla tehty erityisesti eri osapuolten välisessä vuoropuhelussa sekä yhteistyökäytänteissä. Toimiva dialogi alan sisällä mahdollistaa toiminnan kehittymisen isossa mittakaavassa. Yhteisten onnistumisten edistäminen on kaikkien alan toimijoiden asia. Koska infrahankkeissa toimitaan pääosin julkisilla verovaroilla, pitkässä juoksussa suurin voittaja toimintamallien ja käytänteiden kehittymisessä on veronmaksaja.

Näköislehdestä pääset lukemaan koko jutun.

Infra Ry on vuosi takaperin julkistanut poikkitoiminnallisen työryhmän
suositukset hyvistä yhteistyökäytänteistä infrarakennuttamisessa:

  • Selkeä ja vuorovaikutteinen johtaminen

Rakennushankkeitamme johtaa tilaaja, jolla on kokonaiskuva hankkeesta ja sen lopputuloksesta. Keskeistä on ihmisten johtaminen, kannustaminen ja sparraus sekä parhailta oppiminen.

  • Yhteistyön ja luottamuksen jatkuva rakentaminen

Työskentelemme yhdessä tiiviissä vuorovaikutuksessa. Toisiamme auttaen teemme tilaajan visiosta totta. Hankkeidemme onnistumisen ratkaisee luottamus, avoimuus, keskinäinen kunnioitus ja oikeudenmukaisuus. Vastaamme niistä yhdessä. Jaamme tietoa ja olemme kunnon kumppaneita.

Sovimme yhdessä hankkeen tarkat tavoitteet, pelisäännöt ja eri osapuolten vastuut. Pidämme niistä kiinni varmistaen työturvallisuuden sekä ratkaisujen ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden.

  • Asiakirjat ja vaatimukset onnistumisen tukena

Tekemämme tarjouspyyntö-, urakka- ja muut asiakirjat sekä tarjoukset ovat selkeitä ja yksiselitteisiä. Niissä on se tieto, mikä tarvitaan tilaajan tahdon toteuttamiseen. Niillä tuetaan koko toimialan onnistumista ja kehittymistä. YSE- ja KSE-ehdot ovat sopimuksissa keskeisessä asemassa hankkeesta ja hankintamallista riippuen.

Hyödynnämme hankintalain mahdollisuuksia. Edistämme innovaatioiden syntymistä ja tervettä kilpailua sekä sitä, että urakassa syntyvistä ideoista hyötyvät eri osapuolet oikeudenmukaisesti. Soveltuvuusvaatimukset yrityksille suhteutamme hankinnan luonteeseen, käyttötarkoituksiin ja laajuuteen, antaen tarjouksen laatimiseen riittävästi aikaa.

  • Osaamisen ja laadun kehittäminen

Varmistamme yhteistyössä osaamisen kehittymisen ja laadun hankkeen kaikissa vaiheissa. Kehitämme jatkuvasti osaamistamme ja teemme töitä sen eteen, että hankkeemme täydentävät ja kasvattavat koko toimialan osaamispohjaa.

 

Jaa artikkeli: