Urakoitsijakin on ihminen

Oletko kuullut – Urakoitsijakin on ihminen

Infra-alan yleiset työmaahenkilöstöliitännäiset ongelmat eivät liene uutta tietoa kellekään alalla toimivalle. Yleinen työvoimapula, tiukat ja sakolliset aikataulut sekä resurssivaje hankkeissa ja siitä johtuva työmaiden henkilöityminen yhteen, kahteen tekijään on alalla arkea. Erityisesti vuosilomien tarkoituksenmukainen, yhtäjaksoinen toteutuminen kesäloma-aikaan on alalla haasteellista.

Alalla vallitseva työntekijöiden voimavarojen jatkuva ylikuluttaminen ja palautumisen keinojen aliarvostaminen ajavat alan toimijoita ja sitä myötä koko alaa ahdinkoon. Lisäksi huonomaisena ala ei tule jatkossa houkuttelemaan infralle uutta työvoimaa.

Loppuvuodesta 2022 työntekijöidemme keskuudessa suorittamassamme arvokartoituksessa korkeimmalle sijalle nousi työn ja vapaa-ajan tasapaino, palkan jäädessä neljännelle sijalle. Haluamme uskoa, että nykytyöelämässä – jopa urakoinnin piirissä – tämä tasapaino olisi saavutettavissa. Muutenkin, kuin alan vaihdoksella.

Olemme keskustelleet pitkin syystalvea kollegoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa, voisiko kuitenkin olla toisin? Urakoitsijakin on ihminen ja ansaitsee mielekkään työelämän ilman alan normeiksi leimattuja uupumustekijöitä. Voisimmeko yhdessä tehdä jotakin tilanteen muuttamiseksi, alan muuttamiseksi? Työn ei kuulu uuvuttaa ihmistä äärirajoille tai edes niiden lähelle, eikä syödä jatkuvasti voimavaroja muilta elämän osa-alueilta.

Pilotoimme tulevana kesänä kesälomataukoa työmaalla

Keskustelujen tuloksena olemme käynnistäneet työhyvinvointipilotin juuri alkaneessa POS ELY 1/2023 –hankkeessa. Pilotin tarkoituksena on edistää työntekijöiden vuosilomien sijoittumista kesälomakaudelle entistä paremmin. Hankkeen aikatauluun on suunniteltu kahden viikon töidenseisaus heinä-elokuulle 2023, jolloin työmaahenkilöstö pääsee rauhassa pitämään kesälomiaan. Lomat tullaan pitämään suunnitellusti, ilman toiselta työmaalta lainatun tuuraajan ylikuormitusta ja ilman lomaltapalaajan työhönpaluustressiä työmaan raiteilleen saattamisesta.

Myös hankkeen aliurakoitsijat ovat ottaneet tiedon suunnitellusta työseisauksesta kiitollisena vastaan omien työntekijöidensä lomatarpeita ajatellen.

Urakointikulttuurin inhimillistämistä voidaan edistää tuomalla alan epäkohtia esille. Tule mukaan keskustelemaan aiheesta LinkedIn-sivuillamme – mitä ajatuksia sinulle heräsi? Kuinka sinä muuttaisit alan käytänteitä tukemaan paremmin työntekijöiden jaksamista ja kokonaisvaltaista hyvinvointia? Mitä esteitä muutosten toteutumiselle on? Entä miten saamme alalle uusia ja innokkaita nuoria tekijöitä?

Rakennetaan yhdessä parempaa työelämää.

#työssäjaksaminen #työhyvinvointi #rakennetaanyhdessä #työhyvinvointipilotti

Jaa artikkeli: