Oteranille uusi RALA-pätevyys: pääurakointi; vesitiet, satamat ja padot 18.7a

Rakentajan kalenterivuosi on hyvä päättää talveksi valmistuvien urakoiden ohella uuteen virstanpylvääseen. Vesirakentamisen puolen strategisen vahvistamisen myötä olemme kasvattaneet myös toimintapätevyyksiämme Rakentamisen laatu RALA ry:n myöntäessä meille uuden pääurakointipätevyyden; vesitiet, satamat ja padot (18.7a).

Suunnittelunohjauksen resurssit kutakin uutta pätevyyttä varten tulee osoittaa yrityksen palveluksessa olevalla teknisesti koulutetulla henkilökunnalla, urakassa vaaditulla vastaavalla työnjohtajalla sekä vähintään kolmella vähintään 0,2 M€ (alv 0%) referenssikohteella. Referenssikohteiksi oli asetettu seuraavat viisi urakkaa:

Rauman 12,0 metrin väylän reunamerkin rakentaminen, Selkämeri 2019-2020

Rauman 12,0 metrin väylän reunamerkin rakentaminen, 2019-2020

Väyläviraston tilaama kiintoisa ja verrattain poikkeuksellinen hanke (1,65 M€) käsittää Rihtniemen edustalla sijaitsevan vaurioituneen reunamerkin RR1:n purkutyön sekä uuden kalliokuoppaan perustettavan merkin louhinta-, ruoppaus- ja asennustyön.

 

 

Harjakosken padon rakentaminen, Harjakoski 2018-2019

Harjakosken padon rakentaminen, 2018-2019

Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tilaama hanke (1,62 M€), jonka kohteena oli Pomarkussa sijaitseva Harjakosken säännöstelypato. Urakkaan kuului 1960-luvulla rakennetun padon rakenteiden korjaus, vanhan huoltosillan purkaminen, uuden sillan asentaminen sekä uutena ominaisuutena kalatien rakentaminen padon viereen noin 50 metrin matkalle.

 

 

Nerohvirran patoluukkujen korjaus, 2019

Nerohvirran patoluukkujen korjaus, Iisalmi 2019

Pohjois-Savon ELY-keskuksen tilaamaan urakkaan (0,25 M€) kuului patoluukkujen 5-12 kunnostus sekä kahdeksan nostokoneiston valmistus ja asennus. Lisäksi tehtiin betonirakenteiden paikkauksia ja teräsosien maalauksia veden yläpuolisilta osilta.

 

Kaskisen BULK-laiturin jatkaminen, Kaskinen 2017-2018

Kaskisen BULK-laiturin jatkaminen, 2017-2018

Kaskisten Satamalle totetutetussa urakassa (1,0 M€) mm. korjattiin laiturirakennetta, rakennettiin sadevesi- ja vesijohtoja, tehtiin laiturin taustatäyttötöitä sekä perustettiin betoninen pollari.

 

 

 

 

Rauman meriaseman maanrakennusurakka, Rauma 2019

Rauman kaupungin tilaamassa hankkeessa (0,6 M€) rakennettiin Satakunnan pelastuslaitoksen Rauman meriaseman öljyntorjuntavaraston
ja huoltorakennuksen perustukset, pinta- ja päällysrakenteet sekä tarvittavat laituri- ja rantarakenteet.

 

 

Jaa artikkeli: