Melukartoitus Hakoisten ja Tervakosken silloilla

Melukartoitus tuottaa tärkeää tietoa työmaiden laadulliseen johtamiseen, lähialueiden asukkaille sekä työterveydenhuollolle

Sillanrakentaminen ja -korjaus kattaa vuosittain reilu 30% Oteranin liikevaihdosta. Maanteiden siltoja ympäri Suomen joudutaan saneeraamaan paljolti niiden tavanomaisen kulutuksen rasittaman betonirakenteiden käyttöiän vuoksi. Saneeraustyöhön liittyy olennaisena ja ohittamattomana työvaiheena vanhojen betonirakenteiden purkutyö piikkaamalla eri menetelmillä.

Siltojen saneeraukseen liittyvä piikkaustyö on työmaan ympäristössä tavanomaisesta työmaa-arjesta eroava ääni, joka aiheuttaa meluhaittaa työmaaympäristöön. Tästä johtuen teemme meluilmoitukset kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kaikista siltatyömaistamme. Tilasimme loppuvuodesta 2021 luotettavalta ulkopuoliselta taholta melukartoituksen kahteen tavanomaisia sillankorjauskohteitamme edustavaan kohteeseen seurataksemme meluhaitan tasoa sekä leviämistä työmaan ympäristöön. Kohteet olivat Kanta-Hämeessa Janakkalassa sijaitseva Hakoisten silta ja Tervakoskella sijaitseva Tervakosken silta.

Tutkitut piikkausmenetelmät olivat polttomoottorikäyttöinen kompressori ja paineilmaiskuvasarapiikkauskone käsipiikkauksen työvälineenä sekä kaukohallittava korkeapainevesipiikkausrobotti vesipiikkauksen työvälineenä.

Valtioneuvoston määräämän ohjearvon mukaan asumiseen käytettävillä alueilla, virkistysalueilla taajamissa ja niiden välittömässä läheisyydessä sekä hoito- ja oppilaitoksia palvelevilla alueilla melutaso ei saa päiväsaikaan (7-22) ylittää 55 dB:n rajaa. Suoritetun melukartoituksen mukaan vesipiikkauksessa tämä raja kohdataan jo 90 metrin etäisyydellä työskentelypisteestä esteettömällä alueella, ja käsipiikkauksessa jo 40 metrin etäisyydellä työskentelypisteestä niin ikään esteettömällä alueella.

Melukartoitus tuottaa hyödyllistä tietoa monesta eri näkökulmasta. Saamamme eksakti tieto meluhaittojen etäisyyksistä on ensiarvoisen tärkeää suorittaessamme urakoita edeltäviä meluilmoituksia: näin alueen asukkaat saavat tarkkaa ja todenperäistä tietoa alueen poikkeusolojen vaikutuksista omaan elämäänsä, ja toisaalta pystyvät suunnittelemaan arkeaan poikkeusoloissa niiden perustella. Tämän lisäksi teemme työterveyden kanssa tiivistä yhteistyötä tässäkin asiassa seurataksemme, ettei kuulolle turvallinen 85dB:n ylempi toiminta-arvo vaarannu henkilöstön työtehtävissä.

Jaa artikkeli: