Laskentakauden urakkavoittoja

Laskentakauden viimeaikaisia kuulumisia, Oteranille urakkavoitot hankkeissa:

⚒️ Sillankorjausurakka VARELY 2/2023, tarjoushinta 758 474 €, tilaajana Varsinais-Suomen ELY-keskus

⚒️ Kontiomäki-Pesiökylä siltaurakka 2, tarjoushinta 2 728 777 €, tilaaja Väylävirasto

⚒️ Tervolan sillan L-1574 peruskorjaus, KU, tarjoushinta 4 953 000 €, tilaajana Lapin ELY-keskus

⚒️ Pihan korjaustyöt, tarjoushinta 147 800 €, tilaaja Stena Recycling Oy

⚒️ Kontiomäki-Pesiökylä tasoristeysten tiejärjestelyt, ST, tarjoushinta 2 887 447 €, tilaaja Väylävirasto

⚒️ VARELY Kantatie 40 Avantin eritasoliittymien ramppien ja katujen rakentaminen, KU tarjoushinta 3 156 000 €, tilaaja Varsinais-Suomen ELY-keskus

⚒️ Lisäksi NDA-sopimuksen alaisia hankkeita yht. 19,137 M€

Jaa artikkeli: